۱۰ خرداد ۱۳۹۷ - ۲۰:۱۳
۰

غسل جنابت در ماه رمضان به چه ترتیبی است؟

پارسینه: غسل جنابت در ماه رمضان احکام خاصی دارد. غسل جنابت در ماه رمضان گاهی می‌تواند روزه را باطل کند و در شرایطی اشکالی در روزه به وجود نمی‌آورد.
غسل جنابت در ماه رمضان به چه ترتیبی است؟
جنب شدن در ماه رمضان با توجه به زمان جنب شدن چند حالت می‌تواند داشته باشد. غسل جنابت در ماه رمضان با توجه به اینکه در چه موقعی انسان جنب شده است حکمش فرق می‌کند.

غسل جنابت در ماه رمضان قبل از اذان صبح
اگر انسان در حالت خواب یا به واسطه نزدیکی قبل از اذان صبح جنب شود بر او لازم است که تا قبل از زمان اذان صبح غسل جنابت کند. همانطور که می‌دانید در اثر نزدیکی شرط جنب شدن خارج شدن منی نیست و اگر نزدیکی به اندازه ختنه گاه صورت گرفته باشد انسان جنب شده است.
 
تیمم بدل از غسل جنابت در ماه رمضان
گاهی ممکن است حالت جنابت قبل از اذان رخ بدهد، ولی فرصت برای غسل کردن تا قبل از اذان وجود نداشته باشد. در این صورت فرد جنب به جای غسل جنابت در ماه رمضان باید تیمم بدل از غسل جنابت کند. فرد با این تیمم بدل از غسل می‌تواند وارد روزه شود و روزه او صحیح است، اما برای خواندن نماز لازم است که غسل جنابت نماید.


انجام ندادن غسل جنابت در ماه رمضان به هر دلیلی
حال اگر کسی قبل از اذان صبح فرصت برای غسل جنابت در ماه رمضان داشت، اما به دلایلی نتوانست غسل کند. مثلا جایی مهمان بود و خجلات بکشد که غسل کند می‌تواند تا نزدیکی‌های اذان صبح صبر کند و زمانی که وقت برای غسل کافی نبود تیمم بدل از غسل نماید. این کار او معصیت است، اما در عوض روزه آن روزش صحیح خواهد بود.
یادمان باشد که وارد شدن به روزه با حالت جنابت در صورتی که برای غسل یا تیمم تعلل کرده باشیم صحیح نیست و روزه را باطل می‌کند.


غسل جنابت در ماه رمضان بعد از اذان صبح
گاهی ممکن است انسان بعد از اذان صبح و در طول زمانی که روزه است در خواب دچار جنابت شود. در این صورت روزه اش صحیح است، اما برای خواندن نماز لازم است که غسل نماید؛ بنابراین غسل جنابت در ماه رمضان بعد از اذان صبح تا زمانی که نیاز به خواندن نماز نداریم واجب نیست و ماندن بر حالت جنابت روزه را باطل نمی‌کند؛ هرچند بهتر آن است که در اولین فرصت غسل نماید.
اشاره به این نکته ضروری است که نزدیکی با همسر در ماه رمضان در زمانی که روزه هستید روزه را باطل می‌کند


احکام غسل جنابت در ماه رمضان
اگر جنب عمداً، تا اذان صبح غسل نکند یا اگر وظیفه او تیمم است عمدا تیمم ننماید، روزه‏ اش باطل است.
اگر کسى در غیر از روزه‌های ماه رمضان و قضاى آن (از اقسام روزه هاى واجب و مستحب) عمداً تا اذان صبح غسل نکند و تیمّم هم ننماید، روزه اش صحیح است.
کسى که جنب است و می‌خواهد روزه واجبى بگیرد که مثل روزه رمضان وقت آن معین است، چنانچه عمدا غسل نکند تا وقت تنگ شود، می‌تواند با تیمم روزه بگیرد و صحیح است.
اگر جنب در ماه رمضان غسل را فراموش کند و بعد از یک روز یادش بیاید، باید روزه آن روز را قضا نماید و اگر بعد از چند روز یادش بیاید، باید روزه هر چند روزى را که یقین دارد جنب بوده قضا نماید. مثلا اگر نمی‌داند سه روز جنب بوده یا چهار روز، باید روزه سه روز را قضا کند.
کسى که در شب ماه رمضان جنب است و می‌داند که اگر بخوابد تا صبح بیدار نمی‌شود، نباید بخوابد و چنانچه بخوابد و تا صبح بیدار نشود روزه ‏اش باطل است و قضا و کفاره بر او واجب می‌شود.
هرگاه جنب در شب ماه رمضان بخوابد و بیدار شود، اگر احتمال بدهد که اگر دوباره بخوابد براى غسل بیدار می‌شود، می‌تواند بخوابد.
اگر روزه ‏دار در روز محتلم شود، واجب نیست فورا غسل جنابت کند.
هرگاه در ماه رمضان بعد از اذان صبح بیدار شود و ببیند محتلم شده، اگرچه بداند پیش از اذان محتلم شده، روزه او صحیح است.
کسى که می‌خواهد قضاى روزه رمضان را بگیرد، هرگاه تا اذان صبح جنب بماند، اگر چه از روى عمد نباشد، روزه او باطل است.
کسى که مى خواهد قضاى روزه رمضان را بگیرد اگر بعد از اذان صبح بیدار شود و ببیند محتلم شده و بداند پیش از اذان محتلم شده است، چنانچه وقت قضاى روزه تنگ است (مثلا پنج روز روزه قضاى رمضان دارد و پنج روز هم به رمضان مانده است) باید بنا بر احتیاط واجب، هم آن روز را روزه بگیرد و هم بعد از رمضان آن را قضا کند و اگر وقت قضاى روزه تنگ نیست، باید روز دیگر روزه بگیرد و روزه آن روز صحیح نیست.
اگر در روزه واجبى غیر روزه رمضان و قضاى آن، تا اذان صبح جنب بماند، روزه‌اش صحیح است، چه وقت آن معین باشد و چه نباشد.
 
ستاره
پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
دیابت شاپ
دیابت شاپ
دیابت شاپ
داغ
دیابت شاپ
دیابت شاپ
حواشی پلاس
صفحه خبر- وب گردی
آخرین اخبار
دیابت شاپ
به پرداخت ملت
سداد2
به پرداخت ملت
سداد2