پارسینه: دامپزشکان بعنوان ناجی حیوانات شناخته می شوند که برخی اوقات شرایط کاری بسیار دشواری دارند.
۰۷ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۳:۱۹
۰