۰۱ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۴:۳۳
۰

سرشاخ شدن بز پرو با گاو+فیلم

پارسینه: بزها حیوانات شوخ و پرویی هستند که از سرشاخ شدن با هیچ موجودی نمی ترسند.