پارسینه: دزدی در حیوانات به امری متدوال تبدیل شده ولی دوربین دزدی مقوله جدیدی است.
۰۱ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۵۲
۱