پیشنهاد پارسینه
دیدار دکتر چوبینه، مدیرعامل شرکت شهر سالم با خانم دکتر نصیری، سرپرست اداره کل سلامت و تبادل نظر درخصوص فعالیت های مشترک و ایفای مسئولیت اجتماعی در خصوص گروه های آسیب دیده
۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۷:۳۴
۰

دیدار دکتر چوبینه، مدیرعامل شرکت شهر سالم با خانم دکتر نصیری، سرپرست اداره کل سلامت و تبادل نظر درخصوص فعالیت های مشترک و ایفای مسئولیت اجتماعی در خصوص گروه های آسیب دید

پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار
سداد
شفا دارو