زهرا صدر اعظم نوری،
زهرا صدراعظم نوري ، رئیس کمیسیون سلامت شورای پنجم شهر دررابطه با گزینه های احتمالی شهردار تهران تصریح کرد: تاکنون گزینه ای از جانب شورا مطرح نشده است و قرار است از یکشنبه آتی در خصوص این موارد شورا تصمیم گیری نمایند
۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۸
۰

زهرا صدر اعظم نوری، ريیس کمیسیون سلامت،محيط زيست و خدمات شهري شورای پنجم شهر تهران، باتوجه به اظهارات متفاوت اعضای شورای شهر، در رابطه با نحوه انتخاب شهردار تهران به خبرنگار دیده بان ایران گفت: در انتخاب شهردار تهران در شروع کار شورای پنجم، شاخص هایی را در نظر گرفت و فرآیندی را ترسیم کرد که به توافق همه اعضای شورا رسید و در نهایت شهردار تهران با توجه به توافقات کلیه اعضا انتخاب شد و در این زمان که شورا باید مجددا شهردار انتخاب کند، فرآیند و شاخص ها مورد بازنگری قرار گرفت و همان روش مبنایی جهت انتخاب شهردار جدید تهران خواهد بود.

وی افزود: بر اساس این فرآیند مقرر شد که هر عضو شورا ٥ گزینه مد نظر خود را معرفی نماید واز بین تمام گزینه هایی که توسط اعضا مطرح می شوند،٧ نفر(که بالاترین رای را دریافت کرده اند) انتخاب شده ودر نهایت به تشریح برنامه ها و رزومه های خود برای شورا بپردازند و در مرحله بعد ٢ نفر از ان ها به مرحله بعد خواهد رفت که نهایتا" یک نفر به عنوان شهردار تهران با توجه به نظرات و آرای اعضا انتخاب خواهد شد.

زهرا صدراعظم نوری خاطرنشان کرد: این مکانیزم انتخاب شهردار تهران است که از روز یکشنبه ٢ اردیبهشت آغاز می شود.

عضو شورای شهر پنجم تهران در خصوص گمانه زنی های اخیر مبنی بر مطرح شدن "محمد رضا عارف" به عنوان یکی از گزینه های شهردار بیان کرد: بنده معتقدم این حرف تنها می تواند در قالب یک گمانه زنی باشد. آقای دكتر عارف شخصیت بزرگي است و از جایگاه ویژه ای برخوردار است، نباید سرمايه هاي ارزشمند نظام و چهره های اصلاح طلب به وسیله این قبیل گمانه زنی ها تخریب شوند. شخص آقای دكتر عارف این موضوع را مطرح نکرده اند ،ايشان به خرد جمعي معتقدند .

صدراعظم نوری در رابطه با اظهارات شهربانو امانی مبنی بر شکایت کردن از دادستان تهران به دلیل دخالت در امور شورا گفت: اعضا از هیات رئیسه شورا درخواست كردند که با ارسال نامه ای به دادستان تهران از او خواستار عدم دخالت در امور شورا، همچنین استقلال داشتن قوا باشند. اعضاي شوراي شهر به نمايندگي مردم اختیار انتخاب شهردار و همچنین پذيرش يا عدم پذيرش استعفا او را دارد و هیچ مقام دیگری نمی تواند شورا را تحت فشار قرار دهد.

این فعال سیاسی اصلاح طلب درباره خروج آقای هاشمی از شورای پنجم خاطرنشان کرد: اعضای شورا در پروسه اول کاری خود مصوب و متعهد شدند که برای حفظ انسجام و یکپارچگی شورای پنجم هیچ یک از اعضا از شورا خارج نشوند.

وی ادامه داد: بنده معتقدم خروج یک نفر از اعضا زمینه را برای خروج افراد دیگر مهیا می کند و این مسئله به شدت شورا را تحت تاثير قرار دادهو موجب به وجود آمدن مشکلات متعدد خواهد كرد .

رئیس کمیسیون سلامت شورای پنجم شهر دررابطه با گزینه های احتمالی شهردار تهران تصریح کرد: تاکنون گزینه ای از جانب شورا مطرح نشده است ،قرار است از یکشنبه آتی در خصوص این موارد شورا تصمیم گیری نمایند.

صدراعظم نوری در پایان در مورد ویژگی های شهردار جدید با توجه به تجربه تلخ استعفای نجفی اضافه کرد: آقای نجفی در ٧ ماه کاری خود عملکرد خوبی از خود بر جای گذاشت. شهردار بعدی نیز باید در مدت سه سال و نيم بماند و مسیر شفاف سازی و مبارزه با رانت خواری را ادامه دهد و در نهایت با هرآنچه که تخلف است و حقوق مردم را تضعیف می کند مبارزه کند.

زهرا صدراعظم نوري ، رئیس کمیسیون سلامت شورای پنجم شهر دررابطه با گزینه های احتمالی شهردار تهران تصریح کرد: تاکنون گزینه ای از جانب شورا مطرح نشده است و قرار است از یکشنبه آتی در خصوص این موارد شورا تصمیم گیری نمایند

زهرا صدر اعظم نوری، ريیس کمیسیون سلامت،محيط زيست و خدمات شهري شورای پنجم شهر تهران، باتوجه به اظهارات متفاوت اعضای شورای شهر، در رابطه با نحوه انتخاب شهردار تهران به خبرنگار دیده بان ایران گفت: در انتخاب شهردار تهران در شروع کار شورای پنجم، شاخص هایی را در نظر گرفت و فرآیندی را ترسیم کرد که به توافق همه اعضای شورا رسید و در نهایت شهردار تهران با توجه به توافقات کلیه اعضا انتخاب شد و در این زمان که شورا باید مجددا شهردار انتخاب کند، فرآیند و شاخص ها مورد بازنگری قرار گرفت و همان روش مبنایی جهت انتخاب شهردار جدید تهران خواهد بود.

وی افزود: بر اساس این فرآیند مقرر شد که هر عضو شورا ٥ گزینه مد نظر خود را معرفی نماید واز بین تمام گزینه هایی که توسط اعضا مطرح می شوند،٧ نفر(که بالاترین رای را دریافت کرده اند) انتخاب شده ودر نهایت به تشریح برنامه ها و رزومه های خود برای شورا بپردازند و در مرحله بعد ٢ نفر از ان ها به مرحله بعد خواهد رفت که نهایتا" یک نفر به عنوان شهردار تهران با توجه به نظرات و آرای اعضا انتخاب خواهد شد.

زهرا صدراعظم نوری خاطرنشان کرد: این مکانیزم انتخاب شهردار تهران است که از روز یکشنبه ٢ اردیبهشت آغاز می شود.

عضو شورای شهر پنجم تهران در خصوص گمانه زنی های اخیر مبنی بر مطرح شدن "محمد رضا عارف" به عنوان یکی از گزینه های شهردار بیان کرد: بنده معتقدم این حرف تنها می تواند در قالب یک گمانه زنی باشد. آقای دكتر عارف شخصیت بزرگي است و از جایگاه ویژه ای برخوردار است، نباید سرمايه هاي ارزشمند نظام و چهره های اصلاح طلب به وسیله این قبیل گمانه زنی ها تخریب شوند. شخص آقای دكتر عارف این موضوع را مطرح نکرده اند ،ايشان به خرد جمعي معتقدند .

صدراعظم نوری در رابطه با اظهارات شهربانو امانی مبنی بر شکایت کردن از دادستان تهران به دلیل دخالت در امور شورا گفت: اعضا از هیات رئیسه شورا درخواست كردند که با ارسال نامه ای به دادستان تهران از او خواستار عدم دخالت در امور شورا، همچنین استقلال داشتن قوا باشند. اعضاي شوراي شهر به نمايندگي مردم اختیار انتخاب شهردار و همچنین پذيرش يا عدم پذيرش استعفا او را دارد و هیچ مقام دیگری نمی تواند شورا را تحت فشار قرار دهد.

این فعال سیاسی اصلاح طلب درباره خروج آقای هاشمی از شورای پنجم خاطرنشان کرد: اعضای شورا در پروسه اول کاری خود مصوب و متعهد شدند که برای حفظ انسجام و یکپارچگی شورای پنجم هیچ یک از اعضا از شورا خارج نشوند.

وی ادامه داد: بنده معتقدم خروج یک نفر از اعضا زمینه را برای خروج افراد دیگر مهیا می کند و این مسئله به شدت شورا را تحت تاثير قرار دادهو موجب به وجود آمدن مشکلات متعدد خواهد كرد .

رئیس کمیسیون سلامت شورای پنجم شهر دررابطه با گزینه های احتمالی شهردار تهران تصریح کرد: تاکنون گزینه ای از جانب شورا مطرح نشده است ،قرار است از یکشنبه آتی در خصوص این موارد شورا تصمیم گیری نمایند.

صدراعظم نوری در پایان در مورد ویژگی های شهردار جدید با توجه به تجربه تلخ استعفای نجفی اضافه کرد: آقای نجفی در ٧ ماه کاری خود عملکرد خوبی از خود بر جای گذاشت. شهردار بعدی نیز باید در مدت سه سال و نيم بماند و مسیر شفاف سازی و مبارزه با رانت خواری را ادامه دهد و در نهایت با هرآنچه که تخلف است و حقوق مردم را تضعیف می کند مبارزه کند.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید