پارسینه: خبرنگار آلمانی حاضر در جنگ ایران و عراق در خصوص خصومت غرب و امریکا با ایران حرف های جالبی زد.
۲۶ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۲:۵۹
۰