سکه ثامن
حوالی ساعت 3:55 بامداد حدود 110موشک به نقاطی در سوریه شلیک شد.
۲۵ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۹
۱


پــنــجــره
نظرات
سلام
خوب دقت کنید موتورموشک در مسیر خودش نور تولید میکند در این فیلم فقط یک نقطه نور مشاهده و پس از مدتی انفجار در اسمان صورت میگیرد ..سیستم انهدام خودکار موشک زمین به هوا سوری به جهت جلوگیری از سقوط و برخورد به زمین خودش را در هوا منهدم میکند..
ارسال نظر
سکه ثامن
نمای روز
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
آخرین اخبار
سکه ثامن