تصاویر: تغییرات اسكناس در ایران
۲۸ تير ۱۳۹۰ - ۲۲:۴۹
۰

به بهانه حذف چهار صفر از ریال و احتمال تغییر واحد پولی، ارانیكو طی این گزارش تصویری سیر تكاملی چاپ اسكناس در ایران را به تصویر می كشد.

تغییرات اسكناس در ایران

تغییرات اسكناس در ایران

تغییرات اسكناس در ایران

تغییرات اسكناس در ایران

تغییرات اسكناس در ایران

تغییرات اسكناس در ایران

تغییرات اسكناس در ایران

تغییرات اسكناس در ایران

تغییرات اسكناس در ایران

تغییرات اسكناس در ایران

تغییرات اسكناس در ایران

تغییرات اسكناس در ایران

تغییرات اسكناس در ایران

تغییرات اسكناس در ایران

تغییرات اسكناس در ایران

تغییرات اسكناس در ایران

تغییرات اسكناس در ایران

تغییرات اسكناس در ایران

تغییرات اسكناس در ایران

تغییرات اسكناس در ایران

تغییرات اسكناس در ایران

تغییرات اسكناس در ایران

تغییرات اسكناس در ایران

تغییرات اسكناس در ایران

تغییرات اسكناس در ایران

تغییرات اسكناس در ایران

تغییرات اسكناس در ایران

تغییرات اسكناس در ایران

تغییرات اسكناس در ایران

ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
به پرداخت ملت
سداد2