مغز خواب ندارد
۳۰ دی ۱۳۸۷ - ۲۰:۱۷
۰
نتایج بررسی های دانشمندان آمریکایی و ایتالیایی نشان می دهد که مغز انسان حتی در حالت استراحت بدن نیز نمی خوابد و تمایل به ادامه کار و فعالیت دارد.


محققان دانشگاه واشنگتن در سنت لوئیس و موسسه فناوری های پزشکی زیستی پیشرفته با هزینه مالی برنامه "ماری کوری" کمیسیون اروپا که نتایج بررسی های خود را در مجله "آکادمی علوم آمریکا" (Pnas) منتشر کرده اند، کشف کردند حتی هنگامی که چشم ها بسته هستند، انسان در سکوت مطلق قرار دارد و به هیچ موضوعی فکر نمی کند مغز نمی خوابد و به کار خود ادامه می دهد.

فعالیت های مغزی حتی وقتی که هیچ تحریک خارجی وجود نداشته باشد شبکه های نورونی خود را مشابه رفتارهای فعال مثل دیدن، حرکت کردن یا به خاطر آوردن فعال نگه می دارد.

تاکنون تصور براین بود که مغز درحالت خواب و استراحت انسان می خوابد اما این تحقیق جدید نشان می دهد که مغز در اینحالت هم فعالیت خود را حفظ می کند.

به منظور کسب این نتایج، دانشمندان با استفاده از تصاویر رزونانس مغناطیسی عملکردی، فعالیت های مغزی 15 داوطلب سالم را درحالی که با چشمان بسته استراحت می کردند مورد بررسی قرار دادند.

در این آزمایش دانشمندان هر شبکه ای را که منطبق با کد نورونی خاصی بود، شناسایی کردند. این نوع کد از ترکیب ریتم های مغزی مختلف حاصل می شود.

درحقیقت این محققان برای اولین بار نشان دادند که این شبکه ها از فعالیت گروهی از فضاهای مغزی تاثیر می پذیرند و به این ترتیب به فعالیت خود حتی درحالت خواب و استراحت هم ادامه می دهند.

دانشمندان در توضیح این پدیده دو احتمال را مطرح کردند. اولین احتمال نشان می دهد که فضاهای مغزی مختلف به صورت آناتومیکی به یکدیگر متصل می شوند و به صورت فیزیولوژیکی به نوسان کردن خود ادامه می دهند.

براساس احتمال دوم، این امواج نوسانی خاطره فعالیت های قبلی را حفظ می کنند. این خاطرات باعث انجام فعالیت های رفتاری این فضاهای مغزی آینده می شود.

به گفته این دانشمندان، ویژگی های شبکه های نورونی می توانند در آینده منجر به مطالعه تومورها، سکته های مغزی و بیماری های تخریب نورونی مثل آلزایمر شود.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید