رمضانی فر شهردار ناحیه ۳ منطقه ۱۹
پارسینه: رمضانی فر شهردار ناحیه ۳ منطقه ۱۹ از اجرای ۲۵۰۰ برنامه فرهنگی و اجتماعی در سال ۹۷ با رویکرد رفع و حل اسیبهای اجتماعی, بهبود وضعیت رفاهی کوره نشینان,ارتقا سطح سلامت و سرانه ورزشی شهروندان خبرداد.
۱۶ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۹
۰
رمضانی فر شهردار ناحیه ۳ منطقه ۱۹ از اجرای ۲۵۰۰ برنامه فرهنگی و اجتماعی در سال ۹۷ با رویکرد رفع و حل اسیبهای اجتماعی, بهبود وضعیت رفاهی کوره نشینان,ارتقا سطح سلامت و سرانه ورزشی شهروندان خبرداد.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید