پیشنهاد پارسینه
در حالی که نمایندگان کارفرمایان خبر پیشنهاد افزایش ۱۹ درصدی حداقل دستمزد را داده اند باید دید آیا نتیجه توافق نمایندگان کارگران با وزیر کار پذیرش این پیشنهاد است؟
۲۸ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۶:۲۴
۰
جلسات شورای عالی کار از روز جمعه به ریاست وزیر کار برای تعیین حداقل دستمزد سال ۹۷، جدی‌تر شد، اما به دلیل اختلاف نظر بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی طی دو نشست گذشته، قرار بود در نشست دو شب گذشته حداقل دستمزد سال آینده نهایی شود؛ البته با توجه به اینکه طبق قانون دستمزد سالانه باید با رعایت اصل سه جانبه گرایی و توافق شرکای اجتماعی تعیین شود، در نشست شب گذشته نیز در خصوص حداقل دستمزد تصمیم گیری نشد.

اعضای کارگری، کارفرمایی و شورای عالی کار برای نهایی کردن دستمزد سال آینده در این نشست مصمم بودند، اما با توجه به اختلاف نظر بین کارگران وکارفرمایان جلسه باز هم بدون نتیجه پایان یافت.

از ساعاتی پیش نیز جلسه‌ای دیگر باحضور وزیر کار و نماینده کارگران در وزارت کار درحال برگزاری است که خبر‌های رسیده بیانگر این است که نمایندگان کارگران با وزیر کار در کلیات عدد و رقم دستمزد ۹۷ به تفاهم رسیده اند. نمایندگان کارفرمایی به منظور حمایت از لایه‌های پایانی جامعه موافقت کردند که حداقل مزد ۱۹ درصد افزایش پیدا کند و سایر سطوح مزدی افزایش ۸.۳ درصدی به علاوه روزانه ۳۳۳۳۵ ریال داشته باشند. در صورتی که با این پیشنهاد موافقت کنند حداقل دستمزد سال ۹۷ به رقم یک میلیون و ۱۱۰ هزار و ۶۹۱ تومان و ۷ ریال خواهد رسید. در حالی که امسال حداقل مزد ۹۲۹ هزار و ۹۳۱ تومان بود.

پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار
سداد
شفا دارو