وكيل علي دايي؛ مايلي كهن منتظر عواقب تمرد قضايي خود باشد
۳۰ دی ۱۳۸۷ - ۱۱:۰۹
۰
وكيل علي دايي گفت؛ ما پيگير مصاحبه هاي محمد مايلي كهن از طريق مراجع قضايي هستيم. عسگري پيش بين افزود؛ ما موارد تخطي و تخلف آقاي مايلي كهن از راي دادگاه را به دادستان اعلام كرديم و موضوع از طريق دادستان تهران در حال پيگيري است. وي ادامه داد؛ به طور يقين تخطي گري مايلي كهن از حكم دادگاه عواقبي را براي او در پي خواهد داشت و او بايد منتظر عواقب اين رفتار خود باشد. به هر حال او نقض قانون كرده و ديگر اين دست قاضي است كه چه حكمي براي او صادر كند و تمرد قضايي خود يك عمل مجرمانه محسوب مي شود. محمد مايلي كهن روز گذشته و پس از شكست تيمش برابر سپاهان در اصفهان نسبت به اردوهاي اخير تيم ملي اعتراض كرد و به شدت عليه سرمربي آن جبهه گرفت. اين در حالي بود كه وي با حكم دادگاه حق هيچ گونه اظهارنظر عليه علي دايي را ندارد.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید