پیشنهاد پارسینه
در مراسم قاشق‌زنی شب چهارشنبه‌سوری، دختران و پسران جوان چادری بر سر خود می‌کشند و به در خانه دوستان و همسایگان خود می‌روند. صاحبخانه از صدای قاشق‌هایی که به کاسه‌ها می‌خورد به در خانه آمده و در کاسه‌های آنان آجیل، شیرینی، شکلات، نقل و پول می‌ریزد. شال‌اندازی یکی دیگر از رسوم چهارشنبه‌سوری است.
۲۳ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۲:۳۳
۲
جوانان چندین دستمال و شال را به یکدیگر گره زده، از آن طنابی رنگین و بلند درست می کنند. صاحبخانه به محض مشاهده طناب رنگین، آنچه قبلاً آماده کرده، در گوشه شال ریخته و گره‌ای بر آن زده و صاحب شال را آگاه می‌کند که هدیه سوری آماده‌است.آنگاه شال‌انداز شال را بالا می‌کشد و هدایایش را از داخل گره جمع می‌کند.
 
 
پــنــجــره
نظرات
ناشناس
من هم دیشب چادر سرکردم و رفتم جلوی در یکی از همسایه ها و قاشق به کاسه ی مسی زدم و مرد همسایه که از این رسوم بی خبر بود آمد بیرون و کاسه را جلویش گرفتم و نامرد کاسه را گرفت و چنان بر فرق سرم کوبید که حجم سرم دوبرابر شد و چادر را انداختم و فرار را برقرار ترجیح دادم و صورتم را گرفتم که نشناسه!
امروز هم پدرم را در کوچه دیده بود و گفته بود دیشب یک مزاحم را چنان زدم که دیگه توی این کوچه پیداش نشه!
پدرم هم گفته بود دستت درد نکنه!!!!!!!!!!!
بخدا باداشتن چنین پدری من دیگه نیاز به دشمن ندارم!!!!!!!!!!
ناشناس
ورژن جدید این رسم هست مردان چادری زنان قاشقی
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار
شفا دارو
آسیا تک داخلی
شاتل 2