غذا را با آرامش بخورید
پارسینه: با عجله یا در حال ایستادن و راه رفتن غذا خوردن، از جذب مواد مغذی آن به بدن می كاهد.
۳۰ دی ۱۳۸۷ - ۱۰:۱۸
۰
به گزارش فاكس نیوز، پژوهشگران آمریكایی می گویند: مانند هر كار دیگری باید برای غذا خوردن نیز برنامه ریزی كرد و وقت گذاشت.

به گفته پژوهشگران هنگامی كه غذا با آرامش، در حالت نشسته و در جمع خانواده و دوستان صرف می شود جذب مواد مغذی آن بیشتر خواهد بود.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید