پیشنهاد پارسینه
یادداشت دکتر مجید فراهانی، عضو شورای شهر تهران به مناسبت بزرگداشت سید جمال الدین اسد آبادی
در تاریخ ایران چهره های برجسته ای ظهور کرده اند که در حوزه ها و عرصه های مختلف گاهی بستر ساز تحولات بنیادین و رویداد های اساسی شده اند،یکی از این چهره های برجسته که اتفاقا موافقان سینه چاک و مخالفان تمام عیاری را در طول حیات خود تجربه کرده است سید جمال الدین اسدابادی است.
۲۲ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۱:۳۹
۰

این مجتهد و فقیه روشن ضمیر و آگاه به زمانه از سلطنت ناصر الدین شاه تا خلافت عثمانی و از مصر تا اروپا را با افکار و آرا خود درنوردید و توانست در طول عمر خود شاگردان مجربی را تربیت کند و نهضت های فکری توانمندی را پایه گذاری کند.در روزهایی که جریانات مختلف سیاسی و فکری هر کدام از زاویه ای و بر مبنای ایدئولوژی خود تلاش کرده اند سید را تفسیر و تاویل کنند ،جریان مخالف روشنفکری دینی بیش از همه سعی در نقد و حتی نفی او دارد.گرچه پاسخ به تعریض ها و نقد های این نحله متضمن مباحثات علمی و اکادمیک است که بستر و شرایط خاص خود را طلب می کند،اما به صورت کلان و فارغ از منازعات روشنفکری ،می توان دو محور مهم و برجسته از آرا وی را تبیین کرد و حتی با اجتهاد در این مفاهیم کوشید متناسب با شرایط فعلی حاکم بر کشور و حتی جهان راهکار ها و ایده های مهمی را از آن استخراج کرد.به تعبیر  معلم شهید مطهری در نهضت اصلاحی  تاریخ این کشور بدون تردید سید نقش برجسته و تاریخی را بر عهده داشته است ،او کوشید با نشان دادن درد های مزمن جامعه اسلامی و به راه انداختن نهضت بیداری اسلامی هم در نظامات زندگی مسلمانان تحول رو به رشدی را رقم بزند و هم با رشد اگاهی و وقوف بر بحران ها و مشکلات پیش رو راه اصلاح انحرافات و کاستی ها را از درون همین بیداری متجلی سازد. سید جمال با استبداد گریزی و استکبار ستیزی شناخته می شود و مهم تر آن که با درانداختن نهضت و جریان بازگشت به خویشتن ریشه بسیاری از بحران ها و ضعف ها را در وجود جامعه می دانست .به یک معنا در بازگشت به خویشتن و نقد درونی برای شناختن ضعف ها و ارزیایی خلا ها و کمبود هاست که یک ملت و یک کشور می تواند پرچم استقلال و اعتلا و سیادت و سروری را برافرازد. چه در حوزه خارجی و چه داخلی هنوز هم آرا او و سایر متفکرین و بزرگان دینی و سیاسی ما چندان که بایسته است مورد توجه و بررسی قرار نگرفته و تمامی کوشش ها برای بزرگداشت و پاسداشت چهره های موثر و برجسته تاریخی ما مصروف برگزاری مناسک و مراسمات ،بدون خروجی و دستاورد مشخص و مدون شده است.بر این اساس جامعه ما بیش از همیشه به نهضت خود انتقادی و  سر در جیب فروبردن و البته مبارزه و مقابله با سلطه طلبی و تمامیت خواهی آنچه امپریالیسم می نامیم است ،این گزاره در حوزه اقتصاد و سیاست تا ساحت فرهنگ و اندیشه دامنه دارد. توجه به تولید داخلی،دوری از نگاه به خارج ،تلاش برای تفسیر و ارائه نسخه های داخلی در حوزه های مختلف با همکاری و همدلی نهاد های علمی و آکادمیک،توسعه کشور مبتنی بر تولید داخلی و متکی به سرمایه های داخلی می تواند بخشی از تفسیر های نو از اندیشه های کهن سید جمال باشد که هدفی جز اعتلای کشور و استقلال و اقتدار ایران اسلامی برای آن متصور نیست .

پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار
شفا دارو
آسیا تک داخلی
شاتل 2