پیشنهاد پارسینه
‍ رضا قدیمی در تبیین شعار شهردار محترم در خصوص تهران شهر امید مشارکت و شکوفایی در نهمین میزگرد تخصصی رویداد استارت آپی با موضوع مدیریت پسماند گفت : برای ساختن شهری بهتر به مشارکت شهروندان نیازمندیم و موضوع مدیریت پسماند مهمترین موضوعی است که قطعا بدون مشارکت شهروندان به جایی نخواهد رسید
۲۲ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۱:۳۰
۰
‍ رضا قدیمی در تبیین شعار شهردار محترم در خصوص تهران شهر امید مشارکت و شکوفایی در نهمین میزگرد تخصصی رویداد استارت آپی با موضوع مدیریت پسماند گفت : برای ساختن شهری بهتر  به مشارکت شهروندان نیازمندیم و موضوع مدیریت پسماند مهمترین موضوعی است که قطعا بدون مشارکت شهروندان به جایی نخواهد رسید
شهر شکوفا نیازمند مشارکت شهروندان در بحث تفکیک زباله از مبدا میباشد.
پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار
شفا دارو
آسیا تک داخلی
شاتل 2