پیشنهاد پارسینه
باذن الله...
رسم سفره داری باز مانده از بزرگ #سفره_دار عالم، نبی و ولی خدا حضرت_ابراهیم علی و علی نبینا سلام و اطعام رهگذران به صبح_گاه پنج_شنبه در شهر ری حضرت عبدالعظیم_حسنی(ع).
۲۲ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۵
۰

به سادگی برپایی سفره اطعام و سفره_داری و هم زیستی اخلاق گرایانه و مراعات و ملاحظه #صبحانه ای ساده، نان و پنیر چای شیرین در گوشه ای از این شهر و در هزاره سوم میلادی
که تدام راه نبی خداوندست در قامت و قاعده امروزین.
هر رهگذری نصیبی و روزی ای از سفره می برد، هر کس را از این سفره نصیبی است
و نصیب بلند تر روح رفتگان میزبانی این سفره است تکه ای نان قدری پنیر
و رسم انسانیت در دنیای امروز

پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار
شفا دارو
آسیا تک داخلی
شاتل 2