نبردها در غوطه شرقی به ویژه در محور مزارع جسرین که این نبردها بسیار نزدیک و سنگین بود اما با پیروزی ارتش به پایان رسید.
۲۱ اسفند ۱۳۹۶ - ۰۹:۳۶
۰


نبردها در غوطه شرقی به ویژه در محور مزارع جسرین که این نبردها بسیار نزدیک و سنگین بود اما با پیروزی ارتش به پایان رسید.


{*ticket:47634*}