سکه ثامن
پیشنهاد پارسینه
بانک مرکزی گزارش داد:
گزارش تازه بانک مرکزی نشان می دهد میزان نقدینگی در پایان دی ماه امسال به ۱۴۶۳هزار میلیارد تومان رسیده است.
۲۰ اسفند ۱۳۹۶ - ۰۹:۵۷
۱
 
نقدینگی به مرز ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان نزدیک شد

 
به گزارش پارسینه، براساس اعلام بانک مرکزی نقدینگی در پایان دی ماه به ۱۴۶۳ هزار میلیارد تومان رسید که سهم پول در آن ۱۸۰ هزار میلیارد تومان و سهم شبه پول ۱۲۸۲.۹ هزار میلیارد تومان است.

بر این اساس، نقدینگی در دی ۱۳۹۶ نسبت به اسفند ۱۳۹۵ معادل ۱۶.۷ درصد افزایش یافت.

بر اساس آمار بانک مرکزی، بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۲۵۵ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به اسفند ۱۳۹۵ میزان ۱۶.۴ درصد رشد داشته است.

بدهی بخش غیر دولتی به سیستم بانکی نیز به ۱۰۲۷ میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند ۱۳۹۵ میزان ۱۲ درصد رشد داشته است.


سکه ثامن
پــنــجــره
نظرات
ناشناس
عزیزان زیادبه خودتان زحمت ندهیداون روستایی که دورترین نقطه کشورزندگی میکند ازتمام مشکلات کشورومردم باخبرهستند اونوقت چراباید مسولینی که تمام امکانات دراختیارشان است از مشکلات مردم بی خبرباشند برویداگرعرضه دارید مسائل بوجودآمده توسط خودتان رابرطرف کنید اگرهم نمیتوانید اینقدر مرد وانسان باشید بگویید توان حل مشکل رانداریم وخودراکناربکشید تا آنان که پاکدستن وایثارگرند بیایند ومشکلات را بدون حاشیه حل کنندچراباید تقاص بی عرضگی شماها رامردم بیچاره بدهندشماها بااین کاری که درون موسسات مالی کردید وسپرده مردم زحمت کش وبیچاره وبی دفاع را بالاکشیدید نه تنها اموال مردم معتقدرا سرقت کردید بلکه اعتقادسپرده گذار وخانواده ملیونی آنان رانیزبه سرقت بردیدوایمان آنان را نسبت به اسلام ونظام کم رنگ کردید که این خطرش ازسرقت اموال خیلی بیشتر میباشد. حالا بااینهمه تبلیغات توانستید باکم کردن سود بانکها اقتصاد وچیزهای دیگر را اصلاح کنیدآیامجبورنشدید دوباره سودبانکی راافزایش دهیداین کارشما فقط بازی بودبرسراعتقاد وسلامت وآرامش مردم وجامعه که آن رابرهم زدید.؟؟..نمونه کارخوب ومثبت این است:..بهمنی ادامه داد: ما ١٧٠٠ تعاونی را در آن زمان ساماندهی کردیم و یک‌نفر هم از سپرده‌گذاران اعتراض نکردندوحق هیچیک ازسپرده گذاران ضایع نگردید. به این موسسات وزارت تعاون مجوز داده بود مثل قرض‌الحسنه نیروی انتظامی که ما اینها را جمع کردیم. حالا یکی می‌گوید که شما آمده‌اید از ثامن‌الحجج تشکر کردید. بله من این کار را کردم، چون همین موسسه ٢٣ موسسه کوچک را جمع کرد، الان هم اگر یکی ١٠ موسسه را جمع کند، دست او را می‌بوسم؟!
ارسال نظر
سکه ثامن
نمای روز
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
آخرین اخبار
سکه ثامن
کهریزک
شفا دارو
آسیا تک داخلی
شاتل 2