تصاویر: طرح ارتقاي امنیت اجتماعی
پارسینه: «طرح ارتقای امنیت اجتماعی» در راستای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی توسط نیروی انتظامی در حال اجرا می باشد.
۱۹ تير ۱۳۹۰ - ۲۳:۴۰
۰

طرح امنیت اجتماعی

طرح امنیت اجتماعی

طرح امنیت اجتماعی

طرح امنیت اجتماعی

طرح امنیت اجتماعی

طرح امنیت اجتماعی

طرح امنیت اجتماعی

طرح امنیت اجتماعی

طرح امنیت اجتماعی

طرح امنیت اجتماعی

طرح امنیت اجتماعی

طرح امنیت اجتماعی

طرح امنیت اجتماعی

طرح امنیت اجتماعی

طرح امنیت اجتماعی

طرح امنیت اجتماعی

طرح امنیت اجتماعی

طرح امنیت اجتماعی

طرح امنیت اجتماعی

منبع : ایرنا

ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
به پرداخت ملت
سداد2