سکه ثامن
پیشنهاد پارسینه
شرایط نامساعد هوا پرواز بندرعباس - تهران را زمین‌گیر کرد.
۲۹ بهمن ۱۳۹۶ - ۲۲:۰۷
۰
شرایط نامساعد هوا پرواز بندرعباس - تهران را زمین‌گیر کرد.

طبق گفته خلبان هوا نامساعد و یخبندان است.

همچنین مدیرکل فرودگاه های هرمزگان گفت:نقص فنی ایجاد شده در هواپیما باعث انجام نشدن پرواز است.
سکه ثامن
پــنــجــره
ارسال نظر
سکه ثامن
نمای روز
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
آخرین اخبار
سکه ثامن
شفا دارو
آسیا تک داخلی
شاتل 2