كارت الكترونيكي شهروندي در راه است
۱۹ تير ۱۳۹۰ - ۰۴:۰۷
۰
مديرعامل شركت كنترل ترافيك شهرداري تهران در شرايطي خبر از ورود نسل دوم كارت بليت‌هاي الكترونيك در تهران مي‌دهد كه تا قبل از تولد نسل اول بليت‌هاي الكترونيك يكي از تاكيدات شهردار تهران تبديل اين خدمات الكترونيكي به كارت خدمات شهروندي براي استفاده شهروندان از تمامي امكانات تفريحي، رفاهي، ورزشي، خريد و استفاده از وسايل حمل‌ونقل عمومي بود.

به گزارش تهران امروز، حجت الله بهروز، مديرعامل شركت كنترل ترافيك شهرداري تهران در اين باره مي‌گويد: «يكي از اهداف و آرمان‌هاي شهردار تهران ايجاد كارت شهروندي در تهران بوده است تا مردم به راحتي بتوانند از تمامي امكانات رفاهي، تفريحي، ورزشي و خدماتي‌اي كه شهرداري براي آنها در نظر مي‌گيرد به وسيله اين كارت‌ها استفاده كنند.» برآوردهاي كارشناسان شهري نشان مي‌دهد براي اينكه يك خانواده تهراني در يك روز تعطيل از امكانات تفريحي، فرهنگي و حمل‌ونقلي استفاده كنند بايد حجم بالايي از پول نقد به همراه داشته باشند اما با استفاده از كارت شهروندي ديگر نيازي به حمل اين حجم از پول نقد توسط شهروندان تهراني نيست. حجت الله بهروز درباره نحوه استفاده از نسل دوم كارت‌هاي الكترونيك در شهر تهران به روزنامه تهران امروز توضيح مي‌دهد:«نتايج بررسي‌هايي كه محققان انجام دادند نشان مي‌داد كه براي تحقق كارت شهروندي نياز به استانداردسازي و ايجاد كيف پول الكترونيكي است كه اين اقدام با هماهنگي بانك مركزي در آينده‌اي بسيار نزديك ايجاد خواهد شد.» براساس توضيحاتي كه مديرعامل شركت كنترل ترافيك شهر تهران و مجري كارت بليت الكترونيك به روزنامه تهران امروز ارائه مي‌دهد در حال حاضر در شهرهايي مانند لندن كارت شهروندي در بين شهروندان متقاضيان زيادي دارد و در واقع به يكي از المان‌هاي شهروندي در اين شهر تبديل شده است. به عبارت بهتر شهروندان با در دست داشتن اين كارت يك شهر را در جيب خود دارند و به راحتي مي‌توانند از خدمات تاكسيراني، اتوبوسراني و مترو گرفته تا خريد از مجموعه فروشگاه‌هاي شهروند و سينماها و... استفاده كنند.

ورود كارت‌هاي شهروندي در سال91

به گفته حجت الله بهروز، مديرعامل شركت كنترل ترافيك شهر تهران در حال حاضر فاز اول تبديل كارت بليت‌هاي الكترونيك به كارت شهروندي توسط محققان در حال انجام است. او در اين باره به روزنامه تهران امروز توضيح مي‌دهد: «محققان در حال تهيه قطعه‌اي الكترونيكي هستند تا در اين كارت‌ها استفاده شود و به وسيله اين چيپ الكترونيكي كيف پول الكترونيكي براي اين كارت بليت‌ها ايجاد شود. زمان تعيين شده براي بررسي نتايج اين تحقيقات در اول شهريورماه امسال است و يكي از آيتم‌هايي كه در آزمايش اوليه كارت شهروندي در نظر داريم امكان استفاده از اين كارت در تمامي كارتخوان‌هاي شهر تهران است. از سوي ديگر بايد نرم‌افزار تمامي كارتخوان‌هاي مستقر در اماكن شهردار نيز تغيير كند.»

او فاز دوم اجراي اين پروژه را در شهر تهران امكان توليد انبوه اين كارت‌ها مي‌داند و مي‌گويد: «بايد همزمان با توليد انبوه كارت‌هاي شهروندي فرهنگ استفاده از اين امكان الكترونيكي در بين مردم ايجاد شود.پيش‌بيني‌هاي محققان اين پروژه بزرگ شهري نشان مي‌دهد كه تا پايان سال 90 به دستاوردهاي جديدي در خصوص توليد كارت‌هاي شهروندي خواهيم رسيد و در سال 91 مردم تهران به راحتي مي‌توانند از امكانات اين كارت به راحتي و بدون بروز مشكلي استفاده كنند.»

توسعه مراكز شارژ بليت‌هاي الكترونيكي

زماني كه شهردار تهران گروهي از متخصصان را در خصوص بررسي استفاده از بليت الكترونيك در شهر تهران بسيج كرد، درهمان زمان اعلام كرد كه در نهايت امكان استفاده از كارت شهروندي يكي از اولويت‌هاي انجام اين تحقيقات است. اكنون بعد از گذشت 5 سال از اين ايده شهردار تهران محققان خبر مي‌دهند كه نسل دوم بليت‌هاي الكترونيك يا همان كارت‌هاي شهروندي به زودي در اختيار مردم تهران قرار مي‌گيرد. كارتي كه به نوعي مقدمه ايجاد شهر الكترونيك و مديريت سفرهاي درون شهري و كاهش ترافيك و بسياري از مسائل شهري است.حجت الله بهروز در اين باره مي‌گويد: «در حال حاضر در نقطه‌اي قرار داريم كه بليت‌هاي الكترونيكي تنها در خصوص استفاده از تمامي مودهاي حمل‌ونقلي كاربرد دارد.به ويژه اينكه طرح پايلوت استفاده از پرداخت الكترونيكي در ناوگان تاكسيراني شهر تهران نيز در حال اجراست. اما درصدد هستيم تا با ارتقاي نرم افزاري و سخت افزاري كارتخوان‌ها و ايجاد دستگاه‌هاي شارژ اين بليت‌ها گام‌هاي بلندي براي تحقق كارت شهروندي در شهر تهران برداريم.»

براساس برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده در حال حاضر در 70 ايستگاه مترو و 200 خط اتوبوسراني دستگاه‌هاي شارژ اين كارت‌ها ايجاد شده است.اين تحولات در شرايطي در شهر تهران ايجاد شده است كه كارشناسان به اين نتيجه رسيده‌اند اگر امكان شارژ اين كارت‌ها در شهر تهران بيشتر شود امكان توسعه كارت شهروندي نيز به دليل همه گير بودن بليت‌هاي الكترونيكي بيشتر و اجراي اين طرح با موفقيت روبه‌رو خواهد شد.ايجاد امنيت در كارت‌هاي الكترونيكي

يكي از مهم‌ترين ويژگي‌هايي كه براي كارت بليت‌هاي الكترونيكي در شهر تهران در نظر گرفته شده است به غير از حذف تعاملات نقدي؛ امكان استفاده از اين سيستم براي تمامي مودهاي حمل‌ونقلي در شهر تهران است. به عبارتي اگر در گذشته مردم براي استفاده از مترو اقدام به خريد كارت‌هاي اعتباري مي‌كردند و زماني كه براي ادامه سفر درون شهري خود نيازبه استفاده از سيستم اتوبوسراني داشتند، بايد به دنبال باجه فروش بليت كاغذي مي‌گشتند اما در حال حاضر با استفاده از كارت بليت الكترونيكي يكپارچگي در حمل‌ونقل عمومي ايجاد شده و مردم با تهيه يك كارت بليت الكترونيكي از تمامي مودهاي حمل‌ونقل عمومي به راحتي استفاده مي‌كنند.» يكي از كاربردهاي مهم نسل جديد كارت بليت‌هاي الكترونيكي يا همان كارت‌هاي شهروندي امكان پرسنال(شخصي) شدن اين كارت‌هاست. به عبارتي اين كارت‌ها اين قابليت‌ را دارند تا به نام افراد طراحي شوند و با ID خاصي كه مخصوص صاحب كارت در نظر گرفته مي‌شود امكان استفاده داشته و مجهز به عكس صاحب كارت شوند. حجت الله بهروز دراين باره مي‌گويد: «با توجه به كاربردهاي مختلفي كه براي نسل جديد كارت بليت‌هاي الكترونيك در نظر گرفته شده است؛ اين كارت‌ها در بحث حمل‌ونقل عمومي مي‌تواند به عنوان كارت منزلت شهروندان كاربرد داشته باشد و در عين حال در فروشگاه‌هاي شهروند امكان خريد را براي آنها فراهم كند.» در حال حاضر يكي از مباحث مهم در طراحي كارت‌هاي شهروندي بحث حفظ و حراست از اين كارت است اما به گفته مديرعامل شركت كنترل ترافيك شهر تهران براي اين مسئله نيز تدابيري انديشيده شده است. او در اين باره نيز به روزنامه تهران امروز توضيح مي‌دهد: «دارندگان اين كارت‌ها مي‌توانند با در دست داشتن فيش آخرين شارژ كارت‌هاي خود شماره سريال اين فيش را در ليست سياه كارت‌هاي مفقود شده قرار دهند تا امكان استفاده از امكانات اين كارت براي يابنده آن وجود نداشته باشد.»
ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
به پرداخت ملت
سداد2