پارسینه: در این باغ وحش انسان های به درون قفس می روند و حیوانات به دیدن آنها می آیند.
۲۸ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۴:۵۸
۰