پارسینه: حتی ساحل و شن های آن هم مانع شکار کردن کوسه لیمویی نمی شود.
۲۶ بهمن ۱۳۹۶ - ۲۰:۰۶
۰