سکه ثامن
پیشنهاد پارسینه
نجاح محمد علی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو از خنثی شدن نقشه ترور سید حسن نصرالله در چند روز گذشته با همکاری ایران خبر داد.
۲۶ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۷:۱۷
۱
نجاح محمد علی تحلیل‌گر مسائل منطقه به نقل از منابع آگاه گفت: در حالی که سعودی ها بطور متوالی و علنی و همراه با اسرائیل در حال چیدن دسیسه علیه ایران و حزب الله هستند،منابع خاص خبر از آن دادند که أمير قطر شيخ تميم بن حمد آل ثانى پرده از اسرار عملیات فوق سری اسرائیل درباره ترور رهبر حزب الله حسن نصر الله که ماه ها بود نیروهای اسرائیلی را به تمرین سخت گماشته بود برداشت و بلطف همکاری مستقيم أمير قطر با ایران و حزب الله لبنان این عملیات در نطفه خفه شد.

سکه ثامن
پــنــجــره
نظرات
جواد
لعنت خدا برلیبرالیسم ولیبرال ها ،حقوق بشر و سازمان ملل ،شورای امنیت ؛
وغیره بین المللی؛
آمریکا وزارت خارجه ندارد.
United States Department of State دارد؛
یعنی امریکاهرکدام از کشورهای دیگر را به عنوان یک ایالت ازایالت های خوددر نظر می‌گیرد و در ساختار و اجرای این کشورها تصمیم‌گیری می‌شود و کشورها وظیفه دارند این ساختار را بپذیرند.
((لفظ کدخدا همینطوری وارد ادبیات سیاسی مانشده کاملا حساب شده است؛!!!!
برای همین رفتند باکدخدا بستند وخسارت محض ببارآوردند؛!!!!!
حالاهم دنبال ادامه آن باموشک هاهستند؛!!!!!!))
اگر کشوری این ساختار را نپذیرد به عنوان محور شرارت محسوب می‌شود.
هرغلطی وهرجنایت دولتی درجهان انجام میشود،اگردر راستای ،
United States Department of State باشد مشکلی ندارد؛
Statue of Liberty مجسمه به اصطلاح غلط آزادی(مجسمه نماد لیبرالیسم ولیبرال ها)صورتش به کدام طرف است؟
بطرف شرق یا خاور؛
برای همین درادبیات شان ازخاوردور-خاورمیانه و خاورنزدیک استفاده میکنند؛
آنوقت .................................................................................
ارسال نظر
سکه ثامن
نمای روز
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
آخرین اخبار
سکه ثامن
شفا دارو
آسیا تک داخلی
شاتل 2