تألیف یک اثر ارزشمند نیازمند آموزش و تخصص قوی است
۱۵ تير ۱۳۹۰ - ۱۶:۳۱
۰
استاد فلسفه هنر دانشگاه هنربراین باوراست که درشرایط کنونی ما ترجمه ضرورت بیشتری دارد چرا که تألیف باید وقتی صورن گیرد که زمینه برای خلق اندیشه‎ها مساعد باشد.

دکتر محمد ضیمران در مورد ضعف تألیف در کشور به خبرنگار مهر گفت: این مسئله دلایل بسیاری دارد و یکی از مهمترین آن به نظام آموزشی ما برمی‎گردد. وقتی نظام آموزشی به صورت خیلی پیشرفته عمل نمی‎کند فارغ التحصیلانی که بیرون می‎آیند آمادگی برای خلق اندیشه‎های تازه را ندارند و نمی‎توانند فعالیت مناسبی داشته باشند.

وی افزود: به همین دلیل پیامد آن روی تألیف بازتاب و انعکاس می‎یابد . بنابراین اگرسیستم آموزشی طوری طراحی شود که خروجی آن متفکر شوند تألیف خود به همراهش می‏آید. پس مشکل اساسی این قضیه ضعف در نطام آموزشی است که یکی از مشکلات اساسی امروزی است.

ضیمران در مورد اینکه چرا محققان و اندیشمندان ما کار ترجمه را به تألیف ترجیح می‎دهند نیز گفت: ترجمه از تألیف ترجیحی ندارد و در این کار هم ترجیحی نیست. بلکه ترجمه نه اینکه بخواهم بگویم کارساده‏ای است ولی سهولت بیشتری نسبت به ایجاد فکر و آفرینش تفکر دارد زیرا این کار(تألیف) متضمن آموزش و تحقیقات بیشتری است .

این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه یادآور شد: در شرایط کنونی ما ترجمه ضرورت بیشتری دارد چرا که تألیف باید وقتی صورت گیرد که زمینه برای خلق اندیشه‎ها مساعد باشد و بایستی برای جبران این ضعف زمینه و پیش زمینه‎های تألیف را فراهم کنیم.
ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
به پرداخت ملت
سداد2