نرخ هتل‌های یک تا پنج ستاره تهران از نوروز
پارسینه: نرخ هتل‌های یک تا پنج ستاره استان تهران برای سال آینده اعلام شده و با آغاز تعطیلات نوروزی اعمال خواهد شد.
۲۸ دی ۱۳۸۷ - ۱۰:۵۸
۰
 
در درجه T هتل‌های یک ستاره استان، نرخ اتاق دو نفره 384 هزار ریال و نرخ تخت اضافی 96هزار ریال است.
در درجه A نرخ اتاق دو نفره 324هزار ریال و نرخ تخت اضافی 96هزار ریال است.

در درجه B هتل‌های یک ستاره استان نرخ اتاق دو نفره 252 هزار ریال و نرخ تخت اضافی 72 هزار ریال است.
در درجه C نرخ اتاق دو نفره 192 هزار ریال و نرخ تخت اضافی 60 هزار ریال است.

در هتل‌های دو ستاره این استان نیز در درجه T نرخ اتاق دو نفره 660 هزار ریال و نرخ تخت اضافی 180هزار ریال است.
در درجه A نرخ اتاق دو نفره 576 هزار ریال و نرخ تخت اضافی 156هزار ریال است.
در درجه B هتل‌های یک ستاره استان نرخ اتاق دو نفره 480هزار ریال و نرخ تخت اضافی 132هزار ریال است.
در درجه C نرخ اتاق دو نفره 204 هزار ریال و نرخ تخت اضافی 45 هزار ریال اعلام شده است.

نرخ اتاق دو تخته هتل‌های سه ستاره استان تهران در درجه T نرخ اتاق دو نفره یک میلیون و 150هزار ریال و نرخ تخت اضافی 180هزار ریال است.

درجه A نرخ اتاق دو نفره 815 هزار ریال، و نرخ تخت اضافی 240 هزار ریال است.

در درجه B نرخ اتاق دو نفره 680هزار ریال و نرخ تخت اضافی 180هزار ریال است.

درجه C نرخ اتاق دو نفره 480 هزار ریال و نرخ تخت اضافی 140هزار ریال است.

در هتل‌های چهار ستاره استان نیز در درجه T ، نرخ اتاق دو نفره یک میلیون و 800 هزار ریال و نرخ تخت اضافی 264 هزار ریال است.

در درجه A نرخ اتاق دو نفره یک میلیون و 680 هزار ریال و نرخ تخت اضافی 240هزار ریال است.

در درجه B ، نرخ اتاق دو نفره یک میلیون و 200 هزار ریال و نرخ تخت اضافی 360 هزار ریال است.
در درجه C نرخ اتاق دو نفره یک میلیون و 92 هزار ریال و نرخ تخت اضافی 288 هزار ریال است.

در هتل‌های 5 ستاره در استان اصفهان نیز در درجه T نرخ اتاق دو نفره 2 میلیون و 340 هزار ریال و نرخ تخت اضافه 420 هزار ریال اعلام شده است.

در درجه A نرخ اتاق دو نفره 1 میلیون و 860 هزار ریال و نرخ تخت اضافه 300 هزار ریال اعلام شده است.
در درجه B نرخ اتاق دو نفره 1 میلیون و 800 هزار ریال و نرخ تخت اضافه 396 هزار ریال اعلام شده است.
در درجهC نرخ اتاق دو نفره 1 میلیون و 440 هزار ریال و نرخ تخت اضافه 600 هزار ریال اعلام شده است.
 
 
 
 
منبیع:ایسکانیوز
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید