سکه ثامن
پیشنهاد پارسینه
ظاهراً سربازان ارتش اوکراین در انتقال گلوله تانک دچار اشتباه شدند و ضربه به گلوله ها و روش اشتباه انتقال گلوله تانک باعث انفجار می شود.
۱۷ دی ۱۳۹۶ - ۲۳:۵۳
۰


سکه ثامن
پــنــجــره
ارسال نظر
سکه ثامن
نمای روز
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
آخرین اخبار
سکه ثامن
شفا دارو
آسیا تک داخلی
شاتل 2