سکه ثامن
پیشنهاد پارسینه
این ویدیو لحظه تصادف خودروی از کنترل خارج شده، با عابر پیاده را نمایش می دهد، اهمیت این ویدیو از آنجائیست که متوجه می شوید، این عابر گرچه به شدت مجروح شد اما جان سالم به در برده است.
۰۹ دی ۱۳۹۶ - ۱۳:۲۹
۰


سکه ثامن
پــنــجــره
ارسال نظر
سکه ثامن
نمای روز
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
آخرین اخبار
سکه ثامن
شفا دارو
آسیا تک داخلی
شاتل 2