سکه ثامن
پیشنهاد پارسینه
این ویدیو که این روزها دست به دست می چرخد، ظاهراً مربوط به یکی از کشورهای عربی است که رانندگان در محاصره ریزگرد و مه، بدون لحاظ احتیاط رانندگی کرده و تصادف زنجیره ای با حداقل ۲ کشته به بار می آورند!
۰۸ دی ۱۳۹۶ - ۱۸:۳۶
۰


سکه ثامن
پــنــجــره
ارسال نظر
سکه ثامن
نمای روز
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
آخرین اخبار
سکه ثامن
شفا دارو
آسیا تک داخلی
شاتل 2