سکه ثامن
استاندار کرمان علت تلفات و خسارات کم در زلزله کرمان را مقاوم سازی ساختمان ها عنوان کرد.
۱۰ آذر ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۲
۰


پــنــجــره
ارسال نظر
سکه ثامن
نمای روز
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
آخرین اخبار
سکه ثامن