سکه ثامن
DP12 نام شاتگانی دولول و مرگباری است امریکایی برای نبرد افغانستان آنرا طراحی و ساختند اما هرگز نتوانستند از آن به خوبی که انتظار میرفت استفاده کنند.
۰۸ آذر ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۵
۰


پــنــجــره
ارسال نظر
سکه ثامن
نمای روز
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
آخرین اخبار
سکه ثامن