اجراي نظام رده بندي بازي هاي کامپيوتري در ايران
۲۵ دی ۱۳۸۷ - ۱۶:۴۵
۰
همان طور که والدين مانع دسترسي فرزندان خود به فيلم، موسيقي و کتاب نامناسب سن آنها به طرق مختلف مي شوند و هر يک از موارد نام برده شده را بر اساس نظام سني خاص در اختيار او قرار مي دهند، همين حساسيت و مانع شدن درخصوص بازي هاي کامپيوتري نيز در اکثر کشورهاي پيشرفته دنيا ديده مي شود. در واقع هر کشوري بر اساس ارزش ها و معيارهاي مخصوص خود يک نظام رده بندي سني در اين حوزه اتخاذ مي کند.

ايران نيز از جمله کشورهايي است که به تازگي داراي نظام ملي رده بندي بازي هاي کامپيوتري شده است. اين نظام رده بندي در کشور که به اختصار اسرا (ESRA) ناميده مي شود، پروژه يي است که توسط بنياد ملي بازي هاي کامپيوتري صورت گرفته است.

محمد بي طرف قائم مقام بنياد ملي بازي هاي کامپيوتري درخصوص اين نظام رده بندي مي گويد؛ «در اکثر کشورهاي دنيا محصولات فرهنگي با توجه به ارزش هاي موجود در جامعه و با توجه به محتوايي که دارند، رده بندي سني مي شوند. اين رده بندي در تمام حوزه ها مانند فيلم، کتاب و... وجود دارد که در کشور ما تنها اين رده بندي در حوزه کتاب ديده شده. در کشورهايي همچون امريکا، کانادا، ژاپن و... محتواي بازي ها براساس هنجارها و ارزش هاي جامعه رده بندي شده و آمارها هم نشان داده که خانواده ها از اين رده بندي آگاهي دارند و براساس آن رده بندي بازي هاي کامپيوتري را براي فرزندان خود تهيه مي کنند. اين درحالي است که در کشور ما فرهنگ استفاده از بازي ها يک فرهنگ درست نبوده در نتيجه هر کاربري با توجه به عدم آگاهي از نظام سني روي جلد بازي ها، هر نوع بازي را خريداري و استفاده مي کند که ادامه اين نابساماني باعث شد بنياد به فکر ارائه نظام رده بندي سني باشد.»

وي در ادامه مي افزايد؛ «کشور ما با توجه به فرهنگ متفاوت نمي تواند از نظام رده بندي کشورهاي ديگر استفاده کند، چرا که اگر ESRB در کشور ما اجرا شود وضعيت بدتر خواهد شد، چرا که ESRB براساس ارزش هاي جامعه امريکا و کانادا است نه کشور اسلامي همچون ايران. بر همين اساس بنياد حدود يک سال و نيم پيش کار تدوين نظام ملي رده بندي بازي کامپيوتري را آغاز کرده به طوري که يک بازي امريکايي با توجه به معيار و ارزش جامعه ما رده بندي شود. به طور کلي اين رده بندي هم شامل بازي هاي توليدي داخلي و هم بازي هاي خارجي داخل بازار مي شود.»

بي طرف درخصوص معيارهاي اين رده بندي مي گويد؛ «بنياد در سه حوزه کار کارشناسي و پژوهشي انجام داده است يعني کارشناس هاي ما ابتدا محتواي بازي ها را استخراج و بعد با توجه به علوم معارف اسلامي، فرضيات روانشناسي و توجه به علوم جامعه شناسي هر محتوا را براي يک رده سني مشخص کرده اند. محتواي هر بازي مي تواند در هشت مورد خشونت، ترس، نقض ارزش ها، مسائل جنسي، قمار، شرط بندي، مواد مخدر، تبعيض و لحن بد باشد. به عنوان مثال کارشناس با توجه به سه عامل گفته شده مشخص مي کند که اگر يک بازي اين ميزان خشونت را داشته باشد بايد چه رده سني آن را بازي کند.»

قائم مقام بنياد بازي هاي کامپيوتري درخصوص رده بندي سني نيز مي گويد؛ «رده بندي سني شامل 3«، 7«، 12«، 15«، 18« و 25« است که محتواي هر بازي براساس بررسي هاي انجام شده به گروه خاصي تعلق مي گيرد. همچنين اين رده بندي پشت جلد هر بازي نمايان است و مصرف کننده را آگاه مي کند.»

بي طرف يادآور مي شود که اين نوع رده بندي محدوديتي را براي مصرف کننده ايجاد نمي کند و به معناي حذف بازي هايي با محتواي خشن، شرط بندي و... نمي شود بلکه مصرف کننده را در زمان خريد آگاه مي کند که بازي را با توجه به نياز و سن خود خريداري کند. در واقع اين رده بندي بازار مصرفي را سر و سامان مي دهد.

به گفته وي هدف اين رده بندي فرهنگ سازي در استفاده بازارهاي کامپيوتري است و اينکه هر فرد مناسب سن خود يک بازي را انتخاب کند.

اما نکته يي که جالب به نظر مي رسد، اين است که چه تضميني وجود دارد افراد براساس رده سني خود يک بازي را انتخاب کنند. بي طرف در اين خصوص نيز اظهار مي کند؛ «بحث اول اين است که ابتدا اين رده بندي در جامعه جا بيفتد و ترويج پيدا کند. در قدم بعدي بنياد با ارتباطي که با وزارت ارشاد و ستاد مبارزه با توزيع و قاچاق محصولات فرهنگي داشته، بعد از اينکه شرکت هاي تکثير و توزيع کنندگان سامان پيدا کردند، بازرساني وجود خواهند داشت که بر نحوه اجراي اين رده بندي و توجه به آن نظارت خواهند داشت. همچنين بنياد در حال تهيه هولوگرامي است که با چسباندن اين هولوگرام روي جلد بازي هاي کامپيوتري محصولات داراي مجوز و فاقد مجوز تشخيص داده مي شوند.»

به اعتقاد بي طرف، اين رده بندي نه تنها ذائقه بيمار مصرف کننده ايراني را سالم مي کند، بلکه مورد استقبال ديگر کشورهاي اسلامي هم قرار خواهد گرفت چرا که اکثر کشورهاي اسلامي به دليل نزديکي فرهنگي با کشور ما از اين طرح استقبال کرده و اظهار داشته اند که اگر اين نظام به اجرا برسد،آنها نيز از الگوي آن استفاده مي کنند. در ادامه بي طرف اجراي نظام رده بندي را اوايل بهمن ماه اعلام مي کند و يادآور مي شود اين طرح بازار ايران را سر و سامان و رقابت توليدکنندگان داخلي و خارجي را افزايش مي دهد.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید