سکه ثامن
پیشنهاد پارسینه
دوربین نصب شده بر روی داشبورد یک خودرو در یک بزرگراه در آمریکا، لحظه ای را ثبت کرده که ظاهراً خودروی لکسوس با سرعت سرسام آور، بدون توجه به چراغ قرمز از پشت با چند خودرو از جمله یک جیپ برخورد می کند.ظاهراً این حادثه تلفات جانی خوشبختانه نداشته است.
۰۶ آذر ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۸
۰


سکه ثامن
پــنــجــره
ارسال نظر
سکه ثامن
نمای روز
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
آخرین اخبار
سکه ثامن
کهریزک
شفا دارو
آسیا تک داخلی
شاتل 2