سکه ثامن
پیشنهاد پارسینه
پلیس آرژانتین به تازگی فیلم فردی را منتشر کرده که تحت تأثیر مواد مخدر ترکیبی به شکلی وحشتناک مبادرت به رفتارهایی زامبی گونه می کند. هنوز بدرستی مشخص نشده منشأ این اختلال و رفتار ناهنجار از سوی کدام ماده مخدر است، اما وحشتی که می آفریند بسیار فراتر از تأثیر هر مواد مخدر دیگری است.
۲۱ آبان ۱۳۹۶ - ۱۴:۱۶
۱


سکه ثامن
پــنــجــره
نظرات
ناشناس
تاسفباره کسی نرفت کمکش لحظه آخر پلیسه اومد دوربین رو بگیره ولی سگها دل نگران شده بودن
ارسال نظر
سکه ثامن
نمای روز
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
آخرین اخبار
سکه ثامن
شفا دارو
آسیا تک داخلی
شاتل 2