سکه ثامن
پیشنهاد پارسینه
معلوم نیست این ویدیو و سلفی توسط کدامیک از طرفهای درگیر در جنگ سوریه ثبت شده، اما آنچه مسلم است روی تانک و در خط مقدم و نبرد تن به تن جای سلفی گرفتن و تهیه گزارش نیست!
۱۷ مهر ۱۳۹۶ - ۰۸:۱۱
۰


سکه ثامن
پــنــجــره
ارسال نظر
سکه ثامن
نمای روز
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
آخرین اخبار
سکه ثامن
کهریزک
شفا دارو
آسیا تک داخلی
شاتل 2