نشست خبری "انتری که لوطی اش مرد" کاری از صادق چوبک به کارگردانی بابک محمدی و بازی محمود اکبرشاهی در خانه تئاتر برگزار شد.
۰۴ مهر ۱۳۹۶ - ۱۵:۴۸
۰
 

 

نشست خبری "انتری که لوطی اش مرد" کاری از صادق چوبک به کارگردانی بابک محمدی و بازی محمود اکبرشاهی در خانه تئاتر برگزار شد.