۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۰ - ۲۲:۲۹
اطاعت از همسر
1- کتک زدن همسر

آیا مرد می تواند همسر خودش را کتک بزند یا نه؟ اگر می تواند تا چه حد؟
جائز نیست.

2- خروج از منزل بدون اذن شوهر

آیا زن اجازه دارد بدون اذن و اجازه شوهرش به سر کار برود و اگر رفت مال بدست آمده چه صورتی دارد.
ضمنا آیا زن میتواند از نظر شرعی بدون اجازه شوهرش از منزل خارج شده و به بهانه دیدار با خانواده اش منزل را ترک کند.

اگر زنی که در دادگاه محکوم به تمکین شده تمکین نکند و از شوهرش متابعت ننماید میتواند به بهانه زیارت مستحبی به سفر برود؟

از قضیّه شخصیّه اطلاعی نداریم ولی بطور کلّی اگر زن قرار دادی با شوهر در موقع عقد نکاح راجع به کار در خارج منزل نداشته باشد نمی تواند این کار را انجام دهد و رفتن به زیارت مستحب برای او بدون موافقت شوهر جائز نیست ولی درآمدی که از کار خود پیدا می کند مال اوست.

3- انجام کارهای منزل توسط زن

آیا زن مى تواند در منزل وظایف خود را انجام ندهد مثلا غذا نپزد، خانه را مرتب نکند؟ آیا مرد مى تواند زن را مجبور به انجام این گونه امور بنماید؟

حق ندارد او را مجبور کند، مگر این که زن بامیل خود این کارها را انجام دهد.

4- رضایت همسر برای خروج از منزل

آیا زن مى تواند بدون کسب اجازه از همسرش از منزل خارج و با افراد یا خانواده هایى رفت و آمد داشته باشد و یا در جلسات مذهبى شرکت کند؟

باید با رضایت همسرش باشد.

5- تهمت ارتباط نامشروع به همسر

اگر مردى به زنش تهمت ارتباط نامشروع بزند و نتواند ادّعاى خویش را در دادگاه صالحه اثبات نماید:
الف) آیا براى مرد جایز است دوباره با زن خویش ادامه زندگى دهد؟

ب) آیا براى زن از لحاظ شرعى واجب است با همسرش ادامه زندگى دهد؟

ج) آیا در این خصوص زن مى تواند تقاضاى طلاق نماید و به حقّ و حقوق خویش اعمّ از مهریّه و جهیزیّه و دارایى هاى زندگى برسد؟

اگر ادّعاى رویت نکند مى تواند بدون هیچ تشریفاتى با او ادامه زندگى دهد ولى به خاطر تهمتى که به او زده است زوجه مى تواند از حاکم شرع تقاضاى حدّ قذف کند (حدّ آن 80 تازیانه است) مگر این که زوجه او را ببخشد. آرى لازم است ادامه زندگى دهد.

جایز نیست.

6- بازگو کردن عیوب همسر در جمع

آیا شوهر مى تواند در مقابل دیگران عیوب زنش را بگوید و او را تحقیر کند اگر چه به شوخى باشد؟ الف) در صورتى که زن ناراحت شود؟
ب) در صورتى که زن ناراحت نشود؟
جایز نیست.
بهتر ترک است.

7- دروغ گفتن برای جلب محبت همسر
دروغ گفتن به زن براى جلب محبّت او چه حکمى دارد مثلا بگوید: امروز از صبح تا به حال یک لحظه از فکر تو بیرون نبودم و حال آن که چنین نباشد؟
دروغ جایز نیست مگر در موارد ضرورت.

8- توهین به همسر

حکم توهین کردن زن به شوهر و بالعکس چیست؟
هیچ کس حقّ توهین به دیگرى را ندارد حتّى زن و شوهر.

9- وفای به عهد
آیا اداى وعده به زن واجب است؟
بهتر این است که مسلمان همیشه به وعده خود وفا کند مگر در جایى که توانایى ندارد.

10- رعایت عدالت میان همسران
منظور از عدالت میان همسران چیست؟

منظور از عدالت آن است که بر طبق شئون آنها هرکدام متناسب حالش رفتار کند و عدالت همیشه به معناى مساوات نیست و در مورد حقّ القسم آن است که براى هرکدام یکى از چهار شب را قرار دهد.

11- انجام فعالیت های خارج از منزل بدون اطلاع شوهر

آیا زن می تواند بدون کسب اجازه از همسرش از منزل خارج و با افراد یا خانواده هایی رفت و آمد داشته باشد و یا در جلسات مذهبی شرکت کند؟
باید با رضایت همسرش باشد.

12- حکم نفقه در خروج از منزل بدون رضایت

لطفاً به سوالات زیر پیرامون محدوده ی اطلاعت زوجه پاسخ دهید:
الف) آیا زوجه بدون رضایت زوج حقّ خروج از منزل را دارد؟
ب) در صورت ترک منزل با وجود عدم رضایت زوج و تقاضای مکرر بازگشت و عدم تمکین مشارالیها، آیا شرایط ناشزه بر روی محقّق می گردد؟
ج) در شرایط فوق، آیا زوجه استحقاق دریافت نفقه را دارد؟
الف) بنابر احتیاط واجب باید اجازه بگیرد مگر برای کارهای واجب شرعی یا ضروری زندگی.
ب) چنین زنی ناشزه است.
ج) قدر مسلّم از نشوز و عدم تمکین که موجب سلب حقّ نفقه می شود عدم تمکین در برابر تمتّعات جنسی است؛ بنابراین نفقه در فرض بالا یعنی خروج از منزل، ساقط نمی شود (بنابر احتیاط واجب).

13- خروج از منزل جهت فعالیت های اقتصادی و سیاسی

آیا زن بدون رضایت شوهر می تواند برای فعالیت های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، از منزل خارج شود؟
در صورتی که منافات با حقّ زوج نداشته باشد احتمالاً بتواند؛ ولی احتیاط در ترک آن است و در صورتی که زن در عقد ازدواج چنین حقّی را برای خود قائل شده باشد اشکال ندارد.

14- وظیفه ی زن در قبال مخالفت شوهر

در صورتی که مرد با رفتن همسرش به دانشگاه، اداره و هر محیط دیگری مخالف باشد، زن شرعاً چه وظیفه ای دارد؟

باید رضایت شوهر را جلب کند؛ مگر این که در عقد ازدواج شرط کرده باشند.

15- مواردی که اطاعت از شوهر واجب نیست
در چه مواردی اطاعت از شوهر واجب نیست؟

در مواردی اطاعت از شوهر لازم نیست که با انجام اموری مانند واجبات (حج واجب، صله رحم نسبت به پدر و مادر و برادر و خواهر و امثال آن به مقدار لازم)، فراگرفتن احکام اسلام مانند رفتن به مسجد و امثال آن، تهیه اجناس ضروری منزل در حالی که مجبور باشد، شرکت در انتخابات و راهپیمایی های ضروری و همچنین در مورد مراجعه به طبیب مخالفت کند.

16- اطاعت نکردن از شوهر در غیر واجبات و مستحبات

آیا اطاعت نکردن زن از شوهر در غیر مسائل واجب و مستحب، حرام است؟

اطاعت زن از شوهر مربوط به حقوق زناشویی و بیرون رفتن از منزل است، در کارهای دیگر اطاعت بر او واجب نیست هر چند بهتر است زن و مرد در تمام مسائل با هم تفاهم داشته باشند.
17- فعالیت در امور مسجد بدون کسب اجازه از شوهر

آیا زنان می توانند بدون اجازه و رضایت همسران خویش که افرادی مومن و متدین می باشند در مسجد فعالیت نمایند به طوری که کاملاً امورات یک مسجد را به دست گیرند در حالی که این عمل موجب اختلاف در بین اعضای خانواده می شود؟

بدون اجازه همسر جایز نیست؛ ولی رفتن به مسجد برای فراگرفتن احکام و معارف دین جایز است.
18- مخالفت شوهر با فعالیت زن بعد از رضایت اولیه

لطفاً به سوالات ذیل پاسخ فرمایید:

الف) اگر شوهر اجازه انتخاب شغلی را به همسر خود بدهد، آیا بعد از طیّ مراحل خاص و اشتغال، شوهر می تواند مانع ادامه کار او شود یا اجازه اول التزام به تمام لوازم آن می باشد؟ در این مورد آیا تفاوتی بین کار موقّت و دائم هست؟

ب) آیا بین کاری که با حقّ شوهر منافات داشته باشد، با شغلی که چنین منافاتی ندارد فرقی هست؟
ج) آیا بین شغلی که با رها کردن آن به صاحب کار و یا دیگران لطمه ی جدّی می خورد، با شغلی که چنین نیست فرقی هست؟ (مثل ممنوعیت زن از ادامه تدریس در وسط سال تحصیلی که باعث ضرر زدن به آموزشگاه و محصّلین می گردد).

الف) هرگاه زن قراردادی با اجازه شوهر نسبت به مدّتی با اداره یا موسّسه ای بسته است، آن قرارداد لازم الاجراست و شوهر حقّ ممانعت ندارد و این در صورتی است که هنگام عقد، اجازه کار بیرون زن شرط نشده باشد والّا احتیاجی به اجازه شوهر در عقد قرارداد نیست ولی در هر حال باید شؤون شوهر و خانواده را رعایت کند.

ب)در فرض سوال تفاوتی نیست.
ج) در این فرض، شوهر حقّ ممانعت ندارد.

19- عدم رضایت مرد از نوع پوشش زن
اگر مرد راضی نباشد همسرش با مانتو در جامعه حاضر شود و از او بخواهد که با چادر بیرون رود و زن امتناع نماید، چه حکمی دارد؟

مرد نمی تواند زن را به پوشش خاصی مجبور کند مگر این که حجاب اسلامی با آن پوشش مراعات نگردد و مانتو در صورتی که تنگ و چسبان نباشد و تمام بدن زن به جز گردی صورت و دست ها تا مچ را بپوشاند، حجاب اسلامی محسوب می شود هر چند چادر حجاب برتر است.

20- خرج اموال شخصی بدون اجازه ی شوهر

آیا زن شوهردار می تواند از مال شخصی خود در موارد تبرّع بدون اجازه ی شوهر استفاده نماید؟
اشکالی ندارد.

21- مدت زمان ترک نزدیکی از طرف مرد

آیا مرد می تواند برای مدت طولانی از نزدیکی با همسر خود اجتناب کند؟
مرد نمی تواند بیش از چهار ماه، نزدیکی با همسر دائمی خود را ترک کند بلکه اگر زن جوان باشد و در این مدت بیم آن برود که به گناه بیافتد، احتیاط واجب آن است که طوری رفتار کند که او به گناه نیافتد.

22- ترک نزدیکی برای مدت طولانی از طرف مرد

چنانچه زنی جوان نباشد ولی اگر شوهر به آمیزش یک بار در چهار ماه اکتفا کند بیم گناه بر او می رود، در این صورت مرد در برابر او چه وظیفه ای دارد؟

احتیاط واجب آن است ترتیبی بدهد که او آلوده گناه نشود.

23- ترک طولانی مدت زن دائم

آیا مرد می تواند زن دائمی خود را طوری ترک کند که نه مانند زن شوهردار باشد نه بی شوهر؟
مرد حق ندارد چنین کاری را انجام دهد ولی واجب نیست هر چهار شب یک شب نزد او بماند اما اگر کسی همسرهای متعدد دارد باید در میان آن ها از این جهت با عدالت رفتار نماید.

24- خودداری از انزال داخل رحم بدون رضایت زن

آیا شوهر حق دارد بدون رضایت همسرش از انزال نطفه داخل رحم خودداری نموده و به آمیزش تنها قناعت کند؟

مانعی ندارد ولی در مورد آمیزش واجب، بدون رضایت همسر نمی تواند این کار را انجام دهد.
25- حق زن در انتخاب نوع التذاذ

آیا زن حق دارد از شوهر بخواهد که به جای آمیزش واجب (هر چهار ماه یک بار) از راه های دیگر او را ارضا کند؟

در صورتی که طرفین راضی شوند مانعی ندارد.
26- رعایت مساوات در همخوابی بین دو زوجه

اگر شخصی دو همسر داشته باشد، آیا لازم است یک شب را نزد یکی و شب بعد را نزد دیگری باشد یا از هر چهار شب باید یک شب را نزد هر یک از آن ها باشد و دو شب دیگر را آزاد است؟
از هر چهار شب واجب است یک شب را نزد هر یک از آن ها باشد و دو شب دیگر را مختار است، هر چند بهتر بهتر آن است که رعایت مساوات در همخوابی بین دو زوجه را بنماید.

27- وظیفه زن در زندگی مشترک

آیا وظیفه زن مسلمان صرفاً تمکین است؟ اگر چنین است، نگهداری از فرزندان، نظافت منزل، شستشوی ظروف و البسه و پخت و پز وظیفه کیست؟ تقسیم کاری که رسول الله (صلی الله علیه و آله) بین دختر گرامی و داماد عزیزش انجام داد (وسائل الشیعه، ج 14، ابواب مقدمات النکاح، باب 89، ح 1) که کار بیرون منزل را به علی (علیه السلام) و کار درون منزل را به زهرا (سلام الله علیها) واگذار کرد به چه معنایی است؟ اگر فلسفه ی ازدواج، فقط رفع شهوت است، آیا بهتر نیست مرد با هزینه ای کمتر از آوردن زن به خانه به عنوان موجودی پرخرج، شهوتش را بیرون خانه به طریق شرعی (صیغه) رفع کند؟ اگر وظیفه ی زن صرفاً تمکین است، چرا مرد مخارج عروسی، خورد و خوراک، لباس، وسایل رفاهی، پزشکی، درمانی، مهریه، شیربها و مانند آن را برگردن می گیرد؟ بهتر نیست مجرد و بی مسئولیت به کار و عبادت و زندگی خود بپردازد؟ نه دغدغه خاطری، نه دل بستگی، نه ترس از دست دادنی، نه جنگ اعصابی و نه نگرانی های دیگر. لطفاً نظرتان را به طور صریح در این زمینه بیان فرمایید.
هدف از ازدواج، همان گونه که قرآن می گوید، آن است که زن و مرد در کنار یکدیگر زندگی آرامی داشته باشند (لتسکنوا الیها، سوره روم، آیه 21) و این هدف بدون زندگی مشترک حاصل نمی شود و زندگی توأم با تجرد موجب بدبختی و انواع مشکلات و بیماری هاست ولی زن نباید به صورت برده مرد درآید و اگر کارهای خانه را انجام می دهد باید با میل و رضایتش باشد. البته تقسیم کار بر اساس رضایت طرفین کار بسیار خوبی است.


مدت زمان ترک نزدیکی از طرف مرد

آیا مرد می تواند برای مدت طولانی از نزدیکی با همسر خود اجتناب کند؟
مرد نمی تواند بیش از چهار ماه، نزدیکی با همسر دائمی خود را ترک کند بلکه اگر زن جوان باشد و در این مدت بیم آن برود که به گناه بیافتد، احتیاط واجب آن است که طوری رفتار کند که او به گناه نیافتد.
2- ترک نزدیکی برای مدت طولانی از طرف مرد

چنانچه زنی جوان نباشد ولی اگر شوهر به آمیزش یک بار در چهار ماه اکتفا کند بیم گناه بر او می رود، در این صورت مرد در برابر او چه وظیفه ای دارد؟

احتیاط واجب آن است ترتیبی بدهد که او آلوده گناه نشود.

3- ترک طولانی مدت زن دائم

آیا مرد می تواند زن دائمی خود را طوری ترک کند که نه مانند زن شوهردار باشد نه بی شوهر؟
مرد حق ندارد چنین کاری را انجام دهد ولی واجب نیست هر چهار شب یک شب نزد او بماند اما اگر کسی همسرهای متعدد دارد باید در میان آن ها از این جهت با عدالت رفتار نماید.

4- خودداری از انزال داخل رحم بدون رضایت زن

آیا شوهر حق دارد بدون رضایت همسرش از انزال نطفه داخل رحم خودداری نموده و به آمیزش تنها قناعت کند؟

مانعی ندارد ولی در مورد آمیزش واجب، بدون رضایت همسر نمی تواند این کار را انجام دهد.
5- حق زن در انتخاب نوع التذاذ

آیا زن حق دارد از شوهر بخواهد که به جای آمیزش واجب (هر چهار ماه یک بار) از راه های دیگر او را ارضا کند؟

در صورتی که طرفین راضی شوند مانعی ندارد.

6- رعایت مساوات در همخوابی بین دو زوجه

اگر شخصی دو همسر داشته باشد، آیا لازم است یک شب را نزد یکی و شب بعد را نزد دیگری باشد یا از هر چهار شب باید یک شب را نزد هر یک از آن ها باشد و دو شب دیگر را آزاد است؟

از هر چهار شب واجب است یک شب را نزد هر یک از آن ها باشد و دو شب دیگر را مختار است، هر چند بهتر بهتر آن است که رعایت مساوات در همخوابی بین دو زوجه را بنماید.

7- وظیفه زن در زندگی مشترک

آیا وظیفه زن مسلمان صرفاً تمکین است؟ اگر چنین است، نگهداری از فرزندان، نظافت منزل، شستشوی ظروف و البسه و پخت و پز وظیفه کیست؟ تقسیم کاری که رسول الله (صلی الله علیه و آله) بین دختر گرامی و داماد عزیزش انجام داد (وسائل الشیعه، ج 14، ابواب مقدمات النکاح، باب 89، ح 1) که کار بیرون منزل را به علی (علیه السلام) و کار درون منزل را به زهرا (سلام الله علیها) واگذار کرد به چه معنایی است؟ اگر فلسفه ی ازدواج، فقط رفع شهوت است، آیا بهتر نیست مرد با هزینه ای کمتر از آوردن زن به خانه به عنوان موجودی پرخرج، شهوتش را بیرون خانه به طریق شرعی (صیغه) رفع کند؟ اگر وظیفه ی زن صرفاً تمکین است، چرا مرد مخارج عروسی، خورد و خوراک، لباس، وسایل رفاهی، پزشکی، درمانی، مهریه، شیربها و مانند آن را برگردن می گیرد؟ بهتر نیست مجرد و بی مسئولیت به کار و عبادت و زندگی خود بپردازد؟ نه دغدغه خاطری، نه دل بستگی، نه ترس از دست دادنی، نه جنگ اعصابی و نه نگرانی های دیگر. لطفاً نظرتان را به طور صریح در این زمینه بیان فرمایید.
هدف از ازدواج، همان گونه که قرآن می گوید، آن است که زن و مرد در کنار یکدیگر زندگی آرامی داشته باشند (لتسکنوا الیها، سوره روم، آیه 21) و این هدف بدون زندگی مشترک حاصل نمی شود و زندگی توأم با تجرد موجب بدبختی و انواع مشکلات و بیماری هاست ولی زن نباید به صورت برده مرد درآید و اگر کارهای خانه را انجام می دهد باید با میل و رضایتش باشد. البته تقسیم کار بر اساس رضایت طرفین کار بسیار خوبی است.

منبع: سایت رسمی آیت الله ناصر مکارم شیرازی
نظرات
حمید رضا
با سلام اگر زوجه بدون اذن زوج از منزل خارج شود ورجوع ننماید وزوج پس از چند سال بعد صیغه کند و طفکی حاصل شود ایا زن می تواند ادعای طلاق کند وایا اجرت مثل به او تعلق می گیرد
روح اله
از نظر شرعی اگر زن با همسر خود همخوابی نکند و همسرش را راضی نکند چه حکمی دارد مثلا همسر از زنش بخواهد ر روز روابط داشته باشند ولی زن نخواهد چه حکمی دارد
H
Salam Lotfan in mored ro ham Javab bedid!!!
داریوش
ایا زنی که نفقه میگیرد میتواند هرکاری که میخواهد بکند
ناشناس
آیا مرد میتواند زن را مجبور کند به جایی که تمایل ندارد برود؟
مهری
سلام منم کلیه ی مشکلاتی رو که تا حالا خانووما بیان کردن رو دارم تازه اعتیاد رو هم بهش اضافه کنید دلم خون خونه اما خوب چاره ای نیست بعد از ۱۵ سال زندگی مشترک که فقط سال اولش یه زندگی عادی بود تنهاترین و بزرگترین اشتباه زندگیم این ازدوج بود و بزرگتر از اون اشتباه اینه که بخوام طلاق بگیرم آخه با دو تا بچه ی قد و نیم قد چیکار میشه کرد بنظرتون درست که زندگی دو طفل معصوم به خاطر حیوان صفتی یه به شرف نابود بشه من که از همه چیه خودم گذشتم و فقط رو آینده ی بچه هام زوم کردم زندگی خودم نابود شد و دیگه کاری ازم بر نمیاد طلاق بگیرم که چی بشه شوهر خوب گیر نمیاد ۸۰ درصد مردای ایرانی اوضاعشون همینه یا بداخلاقن یا بی فرهنگ یا حالیشون نیست زنشون رو از هر لحاظ ارضا کنن یا زنباز و دختر بازن یا ...اونایی که خوبن یا پول ندارن یا میل جنسیشون ضعیفه که به امید خدا همین که اوضاعشون وبراه بشه واسه زن دم در میارن و هم زنباز میشن هم سگ اخلاق خلاصه سرتونو بدرد نیارم من که همه چیو سپردم بخدا اگه واقعا خدایی وجود داره انتقام زنها رو ازشون بگیره فعلا دور دور مرداست ایشالله که نسلشون منقرض بشه
یه چیز رو خوب یاد گرفتم اونم اینه که زن باید دستش تو جیب خودش باشه تحصیلات داشته باشه از خودش بی منت باشه که یه عنی بنام شوهر بیشعور و بی همه چیز انقدر تحقیرش نکنه تا زن محتاجش نباشه
راهله
ای بابااااالان شوهر بیغیرت من یک ساله گوذشوگم کرده رفته الکیو بی دلیل باهمه بدبختیاش سوختموساختم الانم در ب در توی دادسراها میگردم ک حداقل حق دوتا دختر بچهامو بگیرم همین قانون بیخودع ماایرانیاس ک مردارو اینجور پررپشون کرده مهریه اموگذاشتم اجرا میگن باید ضامن لیاری ک جوازکسب داشته باشه یا کسرازحقوق. بخدانمیدونم چیکارکنم چون کسیوندارم ک بیادضامنم بشم من موندم بادوتادختربوه تو این زمونه کثیفو گرونی
ناشناس
ایامردحق دارد همسرش را از هم خوابی با او منع کند تادرحداینکه زن به گناه بیفتد
narmin
این چه دین کاملی است که وقتی مرد از هرنظر به همسر خود کم محلی کند چه از نظر عاطفی چه رابطه زناشویی زن باید خوددار باشدولی اگر مرد بود همه کاری میتوانست انجام دهد پس آیا زن به آرامش نیاز ندارد
فرهاد
سلام.اگر کسی دختری را عقد کند وبعد از عروسی به خانه شوهر برود و اجازه نزدیکی به مرد راندهد تکلیف چیست.میتواند بدون اینکه مهریه دختر را بدهد اورا طلاق دهد.دختر نزدیک به 6 ماه در خانه مرد بوده واجازه نزدیکی را نداده وهنوز دختر است
غزل
ایا زنی که شوهرش بابت خرج و مخارج زن پول نمیدهد یا به سختی و با دعوا و خردشدن اعصاب و تحقیر کردن پول میدهد و زن میداند که شوهرش قادر به دادن پول است اما نمیدهد ایا این زن میتواند خودش مقدار پول مصرفی را از جیب شوهر بردارد ترا به خدا زود پاسخ دهید چون تحمل این وضعیت برایم بسیار دشوار است با توجه به اینکه خودم در خانوادهی ثروتمندی بزرگ شدهام و همسرم طبق قانون باید زندگی خوبی برایم بسازد.
ناشناس
لطفا از مراجع تقلید جواب بنویسید تا مبادا شرعا دزدی محسوب شود.
ناشناس
اگر زن از مال شوهر برای صرف امور خونه ولو حتی برای اراستن و خرجی خودش خرج کنه اشکال شرعی نداره .این رو تمام مراجع هم گفتن.نگران نباش
مریم
مردی که نیاز جنسی همسرش در حد معمول بر طرف نکند ،زن چه باید بکند؟
ناشناس
مردی که نیاز جنسی همسرش در حد معمول بر طرف نکند ،زن چه باید بکند؟
ارزو
ایا مرد میتواند زنش را به پوشیدن چادر مجبور کند حتی اگر حجاب زن با مانتو کامل باشد؟
ناشناس
سلام
به علت مشکلات جنسی که شوهرم دارد حدود دو سال است که رابطه نزدیکی با من نداشته است،حکم شرع در این باره چیست
محمد
آیا هرروز نزدیکی باهمسراشکالی ندارد؟
ناشناس
نزدیکی با همسر حلاله ولو در هر مکان وزمانی باشه البته بیش از اعتدال موجب ضرر وضعف جسمی مرده
ناصر
سلام.من مردی 27ساله هستم که به خاطر برخی از مشکلات با همسرم داریم جدا مشیم با توجه به وضعیت که هنوز جدا نشدیم من مخوام مجدداٌازدواج کنم ایا متوانم یا نه؟
ناشناس
بله
فاطمه
من دختری محجبه وچادری هستم وقصد ادامه تحصیل در رشته پزشکی رادارم،امامسئولین بیمارستان اجازه نمیدهند که در بیمارستان باچادر باشم ومادرم هم به گفته که اگر در هرجایی چادرت را ازسرت برداری نفرینت میکنم.
آیاجایزاست دوراز چشم مادرم چادرم رابردارم؟
یابیددرس راکنار بگذارم؟
ناشناس
تو محیط کار بیمارستان ,با همون روپوش کاری هم میتونین خجاب رو رعایت کنین بخصدص با وجود چادر کار کردن تو اون محیط مشکله ودر این مورد نفرین مادر بی معناست.
شیما
ایا به شوهر واجب است که هزینه ی تحصیل زنه خود را بدهد جرا؟
نسترن
3ساله عروسي كردم وتاحاحا نتونستم با شوهرم نزديكي كنم تو رو خدا به كمك كنين
mm
عزیزم به روان پزشک مراجعه کن و اگه می ترسی طلاق بگیر
ناشناس
درکت میکنم منم ۳سال وخورده ست شوهرم با من رابطه ای نداشته میگه گناه داره_حتما زیر سر شوهر تو مثل مال من بلند شده شک نکن
ناشناس
این مرد بدردتون نمیخوره؛؛
ناشناس
حتما به روانپزشک مراجعه کن.من کسی رو میشناختم که ۷ سال خونه شوهرش دختر بود چون میترسید.شوهرش فوقالعاده مومن بود .بالاخره بعداز ۷ سال مشکلشون حل شد و خدا یه پسر گل و نازنین هم بهشون داد. توکل به خدا انشاءالله که مشکلتون حل میشه
نرجس
مدت 16 سال است که ازدواج کرده شوهرم وضع مالی او بد نیست به شکر خدا البته زمان ازدواج هیچ چیز نداشت بعد از ازدواج از آنجا که بنده نیز کارمند می باشم و او نیز مرد زحمتکشی است وضع مالی نسبتاً خوبی داریم ولی اخلاق بد شوهرم وابستگی بیش از حد او به خانواده وکمکهای بیش از حد ش به خانواده اش است تا جائیکه هزینه ازدواج خواهران وبرادران را او تامین می کند واین برای من خیلی سخت است چرا که خانواده همسرم زیاد توقع دارند جایئکه شوهرم همیشه چک می کشد و در خانه همیشه نگران این که می تواند جای چک را پر کند یانه و زندگی را بر من وبچه ها تلخ می کند آیا اسلام می گوید کمک به پدر و مادر وخانواده تاچه اندازه باید باشد درست است که زن وفرزند را در سختی وفشار بگذارد
ناشناس
بزن لهش کنم همه چیز درست میشه. شوهر منم بدتر از اینها را به سرم آورده و الان همه چیزم بر باد رفته است. بهتره تا دیر نشده به خودت بیای.
مينا
نزديك به بيست ساله ازدواج كردم شوهرم روحانيه اما توي ارتباط با خانوادم سخت گيري مي كنه و نمي ذاره به پدرومادرم كه در نزديكي ما هستند سربزنم وميگه اجازه شوهر براي سركشي دختر به خانوادش لازمه ايااين درسته لطفا با سند سوالم راجواب بديد
ناشناس
ممممم
پروانه
سلام میخوام باهاتون درد دل کنم امیدوارم بزارینش_من یک زن ۳۰ساله هستم ۵سال که انتخاب اشتباه کردم و ازدواج کردم_تو این ۵سال بجز شب عروسی با من نزدیکی نکرده_میگه گناه داره و حرفای خنده دار دیگه_تو خونه همه جوره به خودم رسیدم و مرتب و تمیز بودم_حتی تو خونه لباس کوتاه میپوشم میگه ازت زده میشم_ولی به زبون میگه که منو دوست داره که البته باور نمیکنم_تو این مدت ۳بار کاندوم دیدم تو جیب کتش و میز کامپیوترش و کیفش_با دخترا تا نصف شب پیام بازی میکنه و ازشون درخواست سکس میکنه_هربار رفتم سمتش منو پس زده_همه جوره بهش محبت کردم و اونجور که اون میخواسته بودم_همیشه و هروز قهر میکنه_تو این ۵سال فقط ۶ماه سرکار بوده بقیش بیکاره_نه اخلاق داره؛نه محبت؛نه توجه میکنه بهم؛دوست دختر هم داره_متاسفانه زن گرمی هستم با بی محلی های شوهرم گناه استمناع و انجام میدم که با اینکار افسردگی شدید گرفتم و از خدا دور شدم_‏۲بار دست به خودکشی زدم که موفق نشدم متاسفانه_الان هیچ دلخوشی ندارم_ذره ای علاقه به شوهرم ندارم ازش دل کندم
ناشناس
میگن هرچی سیب سرخه گیر خر میافته،
الان دیگه یه زن خوب مثل شما میافته دست همچنین شوهری
یه مرد خوبی هم مثل من، میافته دست یه دختر آشغال ....

کلا دنیا باید با بمب اتم پاک سازی شه که دیگه خیلی زندگی مسخرست.
سارا
سلام عزیزم.شرایط خیلی سختی داری.قبل از کاری به خدا توکل کن و با امید به خدا تصمیم بگیر از صفر شروع کنی. درسته که تو به همسرت محبت میکنی ولی وقتی دوستش نداری تمام کارهات مصنوعی به نظر میاد . پس بهتره هر کار خطایی که همسرت تا به حال کرده فراموش کنی و بهش یه فرصت دیگه بدی .البته فقط برای سه ماه . میدونم عذاب آوره . ولی تو با این مارت به خودت کمک میکنی که آرامش پیدا کنی . محبتت رو بیشتر کن . هر چی بهت بی محلی کرد تو بیشتر به سمتش برو و توی این راه از خدا کمک بگیر . هر شب قبل از خواب ذکر یا رئوف را صد مرتبه بگو . ازت خواهش میکنم دیگه اون عمل زشت رو انجام نده . کار های بد همسرت رو به روش نیار و این حس رو بهش القا کن که بهش اعتماد داری . ازش تعریف کن و بهش بگو که چقدر بهش احتیاج داری ولی تو حرفات خودت رو شکست خورده نشون نده چون اکثر مردها از زنهای موفق و با اعتماد به نفس بالا خوششون میاد . دوست عزیزم انشاالله که موفق باشی .
رضا
به نظر من اگه خونه پدرت بی منت نون خشک بخوری خیلی بهتره از یه ذست صدا درنمیاد.مگه آدم میخواد چند سال زندگی کنه که این چیزارو هم تحمل کنه.غصه نخور خیلی ها اوضاعشون اینه منم مثل خودت با یه تفاوتهایی که تا الان یه جورایی تحمل کردم.یا دلت رو دریا کن یا بی خیالش شو و بچسب به خودت و از نو شروع کن.
امیر
با سلام.بنده بعد از هشت سال زندگی مشترک همسرم اقدام به درخواست مهریه و نفقه کرده است و مهریه را دریافت نموده و تا وقتی که من حکم عدم تمکین را از دادگاه گرفتم نفقه را نیز کامل پرداخت نمودم...متاسفانه بدلیل محیط نامناسب دانشگاه ایشان به خرید مشروب ورابطه غیر زنا محکوم شده است و حکم بصورت نقدی بدلیل با ر اول بودنش صادر شده...سوال بنده این میباشد که آیا با وجود این حکم میتوانم دانشگاه همسرم را لغو نمایم...با تشکر
سعید
سلام کاش منم زنی مثل شماداشتم که دوست داشت باشوهرش نزدیکی کنی متاسفانه همسرمن انقدرسردهست که میترسم به گناه الوده بشم نمیدونم چکارکنم
افسانه
خخخخخخخخخخ
ناشناس
مردى كه چندبارخيتانت كرده وزن بخاطر فرزندانش بخشيده وديگه تحمل خيتانت ديدنش نداردواحتمال به خطا رفتن زن وجود داره چه حكمى داره؟تاپاى طلاق هم رفتم ولى نميده ميگه چندسال بدو هيچى بهت نميدم مجبورى اين طورى تحمل كنى .خواهش ميكنم جواب بدين نميخوام به گناه كشيده شم .ممنون ميشمج
رضا
اگه باهات نزدیکی میکنه پس تو خطا نکن.سعی کن روزی دو یا سه بار ارضاش کنی و تو روابط سکسی با شوهرت خیلی میل و رغبت داشته باش و کم نذار براش همچنین طوری رفتار داشته باشی که به سمتت جذب بشه و فقط محبت کن اگه خار هم باشه گل میشه و خودش خجل و شرمنده خواهد شد در هر صورتی سعی کن تو کارات نیتت الهی باشه و ایمانت قوی باشه و برای بهتر شدن زندگیت تلاش کنی.هیچ وقت پاتو کج نذار اونی باش که میخواد البته طوری که خدا راضی باشه ازت.اونم خودش و خدای خودش توی اون دنیا جواب پس میده خیالت راحت باشه.
معصومه
سلام منم این جوریم شوهر م به هم خیانت کرد الان دوسال دارم عذاب میکشم من ۱۷ ساله بدون زندگی میکنم خیلیم دوسش دارم ولی باخیانت نمی تونم کنار بیام
ناشناس
مردى كه چندبارخيتانت كرده وزن بخاطر فرزندانش بخشيده وديگه تحمل خيتانت ديدنش نداردواحتمال به خطا رفتن زن وجود داره چه حكمى داره؟تاپاى طلاق هم رفتم ولى نميده ميگه چندسال بدو هيچى بهت نميدم مجبورى اين طورى تحمل كنى .خواهش ميكنم جواب بدين نميخوام به گناه كشيده شم .ممنون ميشم
سارا m
اگر مردی به مدت 2 سال همسرش را ترک کرده و در این مدت خرجی او را هم نداده و هیچ ارتباط جنسی با هم نداشته باشند،و در این بین زن جوان بخاطر کمبود محبت و ارضاء خویش به گناه افتاده و با مرد غریبه ای آشنا شده بعد از چند وقت کارشان به همبستر بودنشان باهم منجر شده .که بعد جدائی زن از همسرش با هم صیغه کرده اند. آیا حکم صیغه محرمیت آنها حرام است یا صحیح. و زن جوان میگویید نمتواند بدون مردی که صیغه او درآمده ادامه زندگی دهد حکمش چیست.
پروانه
سارا جان منظور شمارو خوب متوجه شدم و درک کردم_ولی من ۵سال تمام تلاش خودمو کردم_ده ها کتاب راجع به زناشویی و رفتار با مردها خوندم و انجام دادم حاضرم قسم بخورم هر مردی به جای شوهر من بود زندگیم اینجوری نبود_مدتی که از سرکار میومد میرفتم استقبالشو بغلش میکردم بوسش میکردم خسته نباشید میگفتم؛در جواب به من میگفت ازین مسغره بازیها خوشم نمیاد_متاسفانه خیلی گرم هستم و ۴‏_‏۵ماه خودمو به سختی کنترل میکردم بعد این مدت ازش میخواستم که بهم توجه کنه منو پس میزد و میگفت که تو خرابی که به من میگی باهات رابطه داشته باشم_من تو یک شهر مذهبی زندگی میکنم و به خیلی مسائل اخلاقی پایبندم_ولی قبول کن ۵سال خیلی سخته که رابطه نداشته باشه با من_شوهر من ازبس دخترهای رنگ و بارنگ و بی بندوبار دورش بودن من دلشو زدم_از نظر ظاهری هم هیچ مشکلی ندارم_جدیدا هم دست بزن پیدا کرده_از خونه نمیزاره برم بیرون میگه اگه یکی بهت محبت کنه تو میری سمت اون_خودش میدونه چقدر بی محبت و بی عاطفه ست_خیلی مسغره ست که باید خواهش کنم ازش که بوسم کنه_من تمام تلاشمو برا حفظ زندگیم کردم ولی نشد_شوهر من دوست داره که هر کار بیشرمانه ای از دستش برمیاد انجام بده منم در کنارش داشته باشه_یک بار که قصد ترک کردنشو داشتم با نقشه برام یک حقه ای درست کرد که نتونم جدا بشم_خدا فقط میتونه کمکم کنه_حق با شماست گناهم بی شرمانه ست ولی زنی که شوهرش ۵سال با اون رابطه نداره چکار کنه؟چرا دنیا اینجوریه
ناشناس
مسجد میری، کتاب میخوانی ، به سایت مراجعه میکنی امام جمعه ... همه اش در مورد حقوق مردها ست پس حقوق زن چیه ؟؟؟
پروانه
عزیزم تو این دنیای ما زن حقی نداره_من کارهایی برا شوهرم کردم که از هر ۱۰۰۰تا زن یکی انجام میده_خیلی رو رفتار و همه چیز خودم کار کردم_وقتی شوهرم خونه ست بهش همه جوره محبت میکنم_غذای مورد علاقش_آرامشش به خودم میرسم همه کار میکنم ولی فراریه از خونه_یک زن برا حفظ زندگیش همه کار میکنه ولی وقتی نمیشه دیگه باید چکار کرد؟کم آوردم
میلاد
همین که شوهرتون بهتون اجازه میده میای تو نت خودشه حرفیه!متاسفانه زن ها تو جهان سوم توسری باید بخورن و الان شاهدش هستیم
میلاد
خب ازش طلاق بگیرین
ناشنای
شوهرمن دوسال وسواسی حاد گرفته از من بچه فراریه به زور دارم تحملش میکنم چند بار تصمیم گرفتم خودمو بکشم کاراش برام غیر قابل تصور همیشه از ما جداست دیگه یادم نمیاد کی باهم بودیم هر وقت طرفش میرم فرار میکنه
ناشنای
شوهرمن دوسال وسواسی حاد گرفته از من بچه فراریه به زور دارم تحملش میکنم چند بار تصمیم گرفتم خودمو بکشم کاراش برام غیر قابل تصور همیشه از ما جداست دیگه یادم نمیاد کی باهم بودیم هر وقت طرفش میرم فرار میکنه
احمد
شما بزرگوارید
سارا2
با نظر پروانه خانم موافقم. دقیقا منم همین حالت رو دارم. هر کاری کردم. خیلی فداکاری و گذشت. همش منت کشی. همه جوره محبت و احترام . اما اصلا قدر نمیدونه . و الانم قهر کرده .بعد خانوادش منو متهم کردن که تو نتونستی شوهرتو جذب کنی. ای بابا ... خدا می دونه که من چقدر تلاش کردم. همیشه همه مشکلات تقصیر خانماست . اون وقت نمی گن مردامون مرد نیستن.!!!! والا . منم برای حفظ زندگیم دقیقا همه کار کردم ، اما وقتی طرف مقابل نمی خواد چه باید کرد ؟ واقعا نمی دونم . منم کم آوردم
بی نام
سلام خسته نباشید
همکار من 6الی 7 ماه است متاهل شده و هرگونه رابطه زناشویی با همسرش را برای ما بازگو میکند، حکم این کار یعنی بازگو کردن چیست؟ آیا زن یا شوهر اجازه دارن جزییات روابط جنسیشون رو تعریف کنند؟؟؟؟؟؟
ناشناس
!!!!!! اینکار علاوه بر اینکه از نظر شرعی ایراد داره از لحاظ قانونی هم جرم محسوب میشه . یعنی کاملا توی قانون تعریف مشخص داره . البته شما راهنماییش کنید بره پیش روانپزشک یا روانکاو .
پروانه
آقا میلاد متاسفانه شرایط جدایی ندارم مادرم مریضی قلبی داره_شوهرم تحدید میکنه ازش جدا شم هزار بلا سر خانوادم میاره_من با گوشیم میام اینترنت
عسل
سلام.من زن دوم هستم زن اول شوهرم ده سال بیماری روحی وجنسی داشت و نمیتونست نزدیکی کنه.ب دکتر هم مراجعه نمیکرد.من و شوهرم سه سال عاشق هم بودیم.و زنش به خانواده من زنگ زد و کلی تهمت زد.شوهرم میخواست طلاقش بده و پرونده تو دادگاه هم داشتن ولی زنش گفت رضایت میدم.من و شوهرم باهم فرار کردیم و خانوادم مجبور شدن ک ب عقدمون موافقت کنند.و طردم کردن.بعد عقدمون شوهرم گفت ک زنمو دوستدارم.و رابطه چنسیش خوب شده و دکتر رفته معالجه کرده.و الان تصمیم داره ک یشب درمیون کنه.زنش اخلاقش هنوز بده و شوهرم بخاطر حسادت اون و اینکه دعوا نکنه منو مسافرت نمیبره وسایل خونه نمیخره و رابطمو با خانواده خودش قطع کرده میگه رابطمونو ب رخ زنم میکشن و دعوا میکنه.دیگه خسته شدم چند بار خاستم خودکشی کنم.ولی بخاطر بچه 3ماهم دارم تحمل میکنم.لطفا بگید چکار کنم.راه برگشتی هم ندارم.
ناشناس
اشتباهی مثبت دادم . تاوان اشتباهت رو میدی . می خواستی با مرد متاهل قرار نذاری . به شما چه ربطی داره که مردب با زنش مشکل داره یا نه . از کجا معلوم بود داره راست میگه .کار به فرار هم کشیده . خوب معلومه یه همچین مردی اصلا فهم زندگی مشترک رو نداره .
پروانه
چه زندگی سختی داری_مشکل ما زنها این که احساسمون بر عقلمون غلبه میکنه متاسفانه_عزیزم ای کاش این انتخاب اشتباه و نمیکردی و میدونستی وقتی اون زنشو طلاق نداده یعنی دوستش داشته و اینکه بخاطر زن اولش تورو جایی نمیبره و چیزی برات نمیخره و بخاطر اون با تو بد میکنه یعنی جایی نداری_ای کاش نمیزاشتی بچه دار بشی_فردا بچت به دنیا بیاد مجبور میشی بخاطر بچه هر بدبختی و تحمل کنی صدات در نیاد_وقتی مادر بشی میفهمی بچت اگه بزرگترین اشتباه هم بکنه میبخشیش و ازش حمایت میکنی_یکبار احساس و بزار کنار و با عقلت برو جلو اول به پدر شوهرت اینا بگو بعد به خانوادت_نزار فردا خدای نکرده با یک بچه کاسه چکنم چکنم دستت بگیری_الان زن اولی تمام تلاششو میکنه که خودشو تو دل شوهرش جا کنه_همین که بخاطر اینکه اون ناراحت نشه برا تو کاری نمیکنه اولشه_من به خانوادم مطرح نکردم چون مادرم مریضی قلبی داره با نفرت با شوهرم زندگی میکنم که زبونم لال اتفاقی برا مامانم نیفته_شوهرتو بترسون
ناشناس
اگرزن جوان باشد و شوهرش به مدت طولانی ترکش کند ولذا زن با شخصی مجردننزدیکی کند حکم دونفر چیست ؟
arezu
سلام من اولین بار که دارم درد ودل می کنم مشکل من بی توجهی و کم مهری همسرمه، حتی این موضوع رو هم بهش گفتم همه راههایی رو که گفتید رفتم یه مدت فکر کردم که شوهرم سرد مجازه چون همش تو خونه بود بیرون نمی رفت و تلویزیون اونم فوتبال و مسابقات ورزشی رو دنبال می کرد یا اخبار گوش می داد در مورد زنها هیچ اظهار نظری نمی کرد و یا حتی نگاه هم نمی کرد بخاطر همین من هم خیال می کردم که خب اگه به من بی توجه خب خدا رو شکر که چشم پاکه تا اینکه یه روز مشکوک شدم یه طورایی هم فهمیدم که شکم درسته بهش گفتم انکار کرد هشت ماه گذشت دوباره همان موضوع اتفاق افتاد دوستم رو مامور کردم بهم خبر داد و مچشو گرفتم دیگه نمی تونست انکار کنه بشدت افسرده و بی اعتماد شدم حتی به طلاق هم فکر می کنم ولی بخاطر بچه و پدر و مادر دارم تحملش می کنم هیچ نیاز مالی هم بهش ندارم هر چه سعی می کنه از دلم دراره نمی تونم کارشو فراموش کنم تا قبل از اثبات موضوع خونه ما سکوت بود بامن حرف نمی زد حتی جواب سوالهای منو به زور با نه یا بله جواب میداد یا الکی سرم داد می زد ولی الان من حوصله اونو ندارم نمی دونستم دلیل کارهاشو اما الان که دستش رو شده اصلا نمی تونم دلمو باهش صاف کنم ببخشمش گرچه باهاش حرف میزنم ولی به هیچ دلخوشی ازش ندارم الان چهار ماه و نیم از اون روز لعنتی میگذره ولی نمی تونم ببخشمش گلوم هنوز درد می کنه با بغضهایی که دارمو نمی تونم دردمو به کسی بگم طور خدا بگید من چیکار کنم؟ ممنون میشم اگه کسی بتونه کمکم کنه..
آرتان
بعد از اینکه مچش رو گرفتی چکار کرد؟رفتارش عوض شد؟رفتارش درست شد؟سعی میکنه مثل قبل نباشه؟سعی میکنه راضیت کنه؟بشین باهاش صحبت کن و بهش بگو بخاطر زندگیمون یه فرصت دوباره بهت میدم و واقعا دلت رو پاک کن و با هم یه روانشناس برین خیلی خوبه کمکتون میکنه
ناشناس
ایا مرد میتواند زن را مجبور به رفتن به جایی بکند که زن تمایل ندارد. مثلا خانه اقوام مرد.
ناشناس
توروخدامطلبهای امیدوارکننده بنویسید.من زن دوم هستم شوهرم همسراولش طلاق داده ولی تقصیرزنه خودش بوده اخه ایجورکه میگه کل دنیابرده بودشه طلاهای انچنانی براش میگرفته لباسهای گران میگرفته خلاصه هرچی که بخاسته براش مهیامیکرده فقط ازنظرجنسی شایدکم گذلشته بوده اونم دوست پسرپیدامیکنه همبسترش میشه بعدطلاق میگیره خلاصه میلدشوهره بامن ازدواج میکنه پنوبدبخت میکنه اصلابهم توجهی نداره .پیام من به تمام زنها ودتترااینه که اصلا زن دوم نشیدنشید خطرناکه سخته بده زشته .پیردختربشی خیلی خیلی بهتراز زن دوم شدنه بقران راست میگم تجربه خ دمه .زن دوم شدن ممنوع.
نگين
سلام ارزو جان.منم زندگي خيلي مزخرفي دارم و افسرده ام....شوهرت به تو خيانت كرده يعني؟ كه نميتوني ببخشي؟
arezu
سلام نگین جان، آره عزیزم دقیقاً همینه
پروانه
عزیز دلم گلم خیلی ناراحت شدم برات_ولی خانمم مردها چند سال دنبال دختر مورد علاقشون میگردن ابراز علاقه میکنن بهش به حساب خودشون کلی هم دوستش دارن ولی زنشونو بدبخت میکو بعد شما متا سفانه به حرف های دروغ شوهرت اعتماد کردی باید از همسر شوهرت دلیل طلاقشونو میپرسیدی_مشکل ما زنها این که حرف مردهارو باور میکنیم
ناشناس
سلام منم مثل شما خیانت دیدم ولی بعدازطلاق فهمیدم یعنی رسواشد دوسال باهم دوست بودن هردو زن وبچه داشتن.وخانم هم همسر داشت ویک دختر ۱۶ساله اول خانم طلاق میگیر ومال همسرش بر میدار وبعد به شوهر من شروع به ازاروعذایت میگنه تا روز عاشورا منو بیرون می انداز وپسر کوچلوم ازم می کیر بعد از بیرون کردن من زن به خونه اش میار که همان خانم بوده که قرار کذاشته بودن ولی به خاطر شغل شریفشون که هر دو مامور نیروی انتظامی بودن سر پوشیدن تا اینکه دیر فهمیدم من طلاق گرفتم ماجرا را فهمیدم ولی خیلی
ناشناس
سلام منم مثل شما خیانت دیدم ولی بعدازطلاق فهمیدم یعنی رسواشد دوسال باهم دوست بودن هردو زن وبچه داشتن.وخانم هم همسر داشت ویک دختر ۱۶ساله اول خانم طلاق میگیر ومال همسرش بر میدار وبعد به شوهر من شروع به ازاروعذایت میگنه تا روز عاشورا منو بیرون می انداز وپسر کوچلوم ازم می کیر بعد از بیرون کردن من زن به خونه اش میار که همان خانم بوده که قرار کذاشته بودن ولی به خاطر شغل شریفشون که هر دو مامور نیروی انتظامی بودن سر پوشیدن تا اینکه دیر فهمیدم من طلاق گرفتم ماجرا را فهمیدم ولی خیلی دیر فهمیدم حالا اقا وخانم کیف دنیا را می کنن منو پسر که ملاقات کرفتم داغون شدم
ناشناس
سلام منم مثل شما خیانت دیدم ولی بعدازطلاق فهمیدم یعنی رسواشد دوسال باهم دوست بودن هردو زن وبچه داشتن.وخانم هم همسر داشت ویک دختر ۱۶ساله اول خانم طلاق میگیر ومال همسرش بر میدار وبعد به شوهر من شروع به ازاروعذایت میگنه تا روز عاشورا منو بیرون می انداز وپسر کوچلوم ازم می کیر بعد از بیرون کردن من زن به خونه اش میار که همان خانم بوده که قرار کذاشته بودن ولی به خاطر شغل شریفشون که هر دو مامور نیروی انتظامی بودن سر پوشیدن تا اینکه دیر فهمیدم من طلاق گرفتم ماجرا را فهمیدم ولی خیلی دیر فهمیدم حالا اقا وخانم کیف دنیا را می کنن منو پسر که ملاقات کرفتم داغون شدم
آرش
اگر بخواهم با همسر خود به سفر عتبات بروم آیا نزدیکی کردن در آنجا حرام است؟
فرهاد
مدت 13 سال است که ازدواج کرده ام زنم مانع بچه دار شدن ما می شود دلیلش هم مگويد از بچه دار شدن خوشم نمی آید واز نزدیکی هم خوشش نمی اید همیشه یک بهانه میاورد شاید سالی 3 ویا 4 بار باهم نزدیکی کنیم تکلیف بنده چیست آیا بدون پرداخت مهریه طلاقش داد
mamad
سلام
من با زنی رابطه دوستی دارم ک هنوز طلاق نگرفته.اما دو سال است ک ب قصد جدا شدن ب خانه پدرش آمده.و تو این دو سال حتی یک شب هم با شوهرش نبوده.اصطلاحا تمکین نداشته.
خواستم بدونم حکم رابطه با این زن چیست؟
چ رابطه دوستی چ جنسی؟
لطفا ج بدید.....ممنونم
آرتان
حرامه این کارو نکن حتی باید بزاری مدت عده اش که سه ماه و ده روزه بعد از طلاقه تمام بشه بعد میتونی باهاش رابطه داشته باشی در غیر این صورت هیچ وقت نمیتونی محرمش بشی حرام ابدی میشن
احمد
باسلام..اگر مردی از زنش رابطه نامشروعی با غریبه ببیند.ومطمئن باشد که زنش زناداده.آیامیتواند دوباره با زنش زندگی راادامه دهد..جرم این زن چیست
تنهاي تنها
27 سالمه، 2 ساله ازدواج کردم
ادم معتقديم، توي خونه حسابي به خودم ميرسم و مواظب ظاهر و زيبايي و بهداشت شخصيم هستم، همه جوره هواي همسرم و دارم و بش محبت ميکنم
چرا بايد يه مرد مغرور و سرد و يخي قسمت من باشه
مگه من از زندگي چي ميخام، جز يه رابطه گرم...
چرا بايد براي 15 روز يبار رابطه زناشويي کلي نازش و بکشم
خدايا من ازدواج کردم دينم کامل بشه نه اينکه بسمت افسردگي و انزوا و استمنا برم
خدايا من و ببين...
پروانه
عزیزم درکت میکنم خیلی سخته_من نزدیک ۵سال ازدواج کردم تو این مدت فقط یکبار با من رابطه داشته_مال سردی نیست مثل شوهر من خیانت میکنه حتما_منم مثل تو همه کاری کردم؛با دست بزن_زندان_خیانت_همه چی ساختم همیشه هم پاک بودم_ولی الان تشنه محبت و توجهم که شوهرم نمیکنه
آرزو
خداوند همه را به راه راست هدایت کند ان شاالله.ودعا میکنم که مشکلاتتون حل بشه .خیلی ناراحت شدم که این مطالبو خوندم.علاوه بر تلاشهایتان ایمانتون را قوی کنید و نماز و قرآن بخوانید و به خدا توکل کنید.یک مشاوره خوب خیلی میتونه بهتن کمک کنه.در ضمن ما زنا اصلا بدبخت نیستیم.شاید با مشکلات زیادی روبه رو هستیم ولی خدا دوستمون داره .
ناشناس
باسلام من ۲۸سالمه ۷ساله عروسی کردم ازروزی که عروسی کردیم چیزی واسه زنم کم نزاشتم حتی یه سرسوزن ولی تواین چندساخیلی اذیتم کردبه خداهرروزکارمیکنم دریغ ازیک بارازم تشکرکنه یابهم خسته نباشیدبگه اینوچکارکنم به نظرتون
وحید
سلام من جوانی هستم 26ساله تازه درسم تموم شده خدمتم معاف شدم بایه حساب سر انگشتی حداقلش دوسال دیگه هم باید کار کنم و پول جمع کنم تا بتونم با این شرایط ازدواج کنم خوب حالا شما بگید من گناه نکنم چیکار کنم شما بگبد خو ما همه انسانیم همه ب جنس مخالف نیاز داریم اصن ذات ما اینه.
ترلان
سلام..شوهر من بهم سالهاست خیانت کرد و به خاطر روابط نا مشروع هپاتیت گرفت...۳ساله اتاقمون از هم جداست..بشدت باهام بد رفتار میکنه..حتی روی من و دخترم بنزین ریخت..بعد این همه فشار من با یکی از همکلاسیام دوست شدم و چت میکردیم..شوهرم گوشیمو پیدا کرد...تهدیدم کرد که اگه مهریه و نفقه ات رو نبخشی آبروت رو میبرم...منم بخشیدم...حالا منو از خونه بیرون کرده و ازدواج مجدد کرد..پس تکلیف من چیه...آیا از نظر قانونی با این شرایط اجازه داره بیرونم کنه؟تو رو خدا جوابمو بدید
زهرا
باسلام..چندروزپیش شوهرخواهرم به من که دخترمجردی هستم و19سالمه گفت بیارابطه جنسی کنیم ومن گفتم نه. والانم خیلی ناراحتمکه مشکلی برامن دراینده پیش نیاد.لطفا راهنماییم کنید.باتشکر
ناشناس
راه های کنترل و روش های کم کردن و از بین بردن نیروی شهوت و تمایلات جنسی زناشویی برای جوانان مجرد:
هنگامی که خداوند نیروی شهوت و تمایلات زناشویی را برای بقای نسل، در وجود انسان قرار داد، برای کنترل و ارضای آن ازدواج دائم را مقرر فرمود و به آن سفارش بسیار نمود و در هنگامی که شرایط برای ازدواج دائم فراهم نبود، برای اینکه ایمان و پاکدامنی انسان لطمه نخورد، ازدواج موقت را مقرر فرمود. البته با رعایت شرایطش که در اسلام بیان شده است.
اما اگر در کل شرایط برای ازدواج فراهم نبود باید چه کار کرد؟! چگونه باید از ایمان و پاکدامنی خود مراقبت نمود؟!
باید دانست که اگر کسی حقیقتا و از سر اخلاص بخواهد خود را حفظ کند، خداوند نیز او را یاری خواهد کرد. البته برای این کار ما دستورات عملی هم در دین داریم که در اینجا با استفاده از بعضی روایات و دستورات بزرگان دین به برخی از شیوه های کنترل شهوت اشاره می نماییم:
- روزه گرفتن و در صورتی که امکان آن وجود ندارد، کم غذا خوردن بطوری که روزی بیشتر از دو وعده غذایی نخورد وقبل از سیر شدن دست از غذا بکشد.
- نخوردن غذا های تحریک کننده مانند: پیاز، خرما، تخم مرغ،غذاهای چرب یا پروتیینی با کالری بالا و...
- خوردن موادی که شهوت را کم می کند، مانند: آبلیمو، کافور، سرکه(که مالیدن آن به بدن هم موثر است) و...
- کنترل چشم و نگاه نکردن به نامحرم و ندیدن صحنه های حرام یا تحریک کننده، مانند: فیلم ، عکس و... این مورد بسیار مهم است زیرا انسان اگر ورودی های خود را یعنی چشم و گوش را کنترل کند و اجازه ندهد بدی ها و گناهان وارد وجودش شوند، آنگاه خروجی هایش یعنی اعمال ، رفتار و... هم خوب و درست می شوند. و از گناهان فرسنگ ها فاصله می گیریم. زدست دیده و دل هر دو فریاد --- که هرچه دیده بیند دل کند یاد.
- از بین نبردن و نتراشیدن موهای زائد بدن چون باعث تضعیف قوای جنسی می شود.
- دوری کردن از خوردن غذاها و لقمه های حرام و استفاده از غذای حلال و پاک.
- در حالت جنب نبودن و داشتن وضو و با وضو بودن که باعث ایمن و دور شدن از وسوسه شیاطین می شود.
- ورزش کردن و تحرک بدنی برای سوزاندن کالری های انباشته شده و اضافه بدن و دوری از تنبلی و تن پروری.
- مشغول کردن فکر و اندیشه خود به کار و فعالیت و دوری از بیکاری و آزاد گذاشتن و رها کردن فکر و اندیشه به سمت افکار و تخیلات نادرست.
- تنها و دمر(به شکم) نخوابیدن.
- زیاد استغفار کردن.
ناشناس
اگرمردي بيشتر از سه ماه بازن خود نزديکي نکندايازن ميتواندبامردديگري ارتباط جنسي داشته باشد
دخترم
نه اصلا ..
حرام است
احسان
سلام
آیادختروپسری که تازه عقدکرده باشندپسربردخترولایت داردیاخیراگرداردپدرشوهرچطورکدام درالویت است که فررمانبرداری یااطاعت یاگوش کردن است ازطرف دختر؟
دخترم
لطفا بیشتر راهنمایی کنید دختر هایی که شرایط ازدواج ندارند چطور به گناه استمناآلوده نشن؟؟؟
سوزان
سلام من به قصد زندگی با مردی ازدواج کردم ولی از روز ازدواج گوشی مبایلش همش زنگ زد وخانوادش از دور اموزشش دادن الانم بعد از چند سال فهمیدم شوهرم روانیه و همیشه با هم که حرف میزنیم به من فورا تهمت دروغگویی میزنه ازش متنفرم دوست ندارم باهاش حرف بزنم دو تا بچه داریم ولی به شدت مایلم طلاق بگیرم ولی همش به خودم میگم به خاطره تهمتهای یه روانی بچه هاتو دست یه نامادری نسپر و تحمل میکنم ارزوی مرگشو دارم تا بتونم بچه هامو نجات بدم
محمد
سلام اگر زنی اصرار بر طلاق کند و مرد او را دوست داشته باشد وبه تنها به خاطر اینکه دیگر همسرش پیش او بر نمی گردد مجبور به طلاق میشود و بعد از طلاق متوجه میشود که همسرش با کسی قرار ازدواج را گذاشته و به همین دلیل او را مجبور به طلاق کرده از نظر شرعی حکم این زن در پیش خداوند چیست؟
ناشناس
من زن ۲۷ ساله هستم که اصلا همسرم دوست ندارم و جدیدا با مردی اشنا شدم که با زنش خیلی مشکل داره و به من میگه از همسرت جدا شو,من میخوامت,نمیدونم بمونم و یه عمر بی عشق زندگی کنم یا...
آرتی
پ قراره بگه با زنم خیلی خوبم؟مشخصه برای گمراه کردن شما میگه زنم خوب نیست و هزارتا حرف مفت پشتش میزنه،چرا میگین بدون عشق؟همون عشق رو به همسرتون نشون بدین روابطتون رو درست کنید بجای خراب کردن زندگی دیگران
عباس
سلام سن من48سال است 4فرزند دارم وباهمسرم خیلی خوبم تمام خواسته هایشان راانجام میدهم10سال است بایک زنشوهر دار دوست هستم هروقت خواستم جداشوم گفته خودکشی میکنم هم شوهرش میداند وهم همسر من ازهرنظز به همه مرسم چکارکنم کمکم کنید
ناشناس
من ی یه زن ۲۷ساله هستم که دو سال ازدواج کردم ویه پسره ۹ماهه دارم ولی شوهرم رو دوست ندارم چون هیچ وقت پیش خانوادش بهم ارزش نزاشته از لحاظ جنسی هم مشکلی نداریم ولی همیشه خانوادشو به من ترجیح داده خرجی خانوادشونم این میده در حالی که خودمون از لحاظ مالی ضعیف هستیم حالا میخوام ارزش جدا بشم اونم طلاقم نمیده کمکم کنین چیکار کنم از این ورم از زندگی باهاش حالم به هم میخوره از این ورم نمیتونم بدون پسرم زندگی کنم الان دو هفته است نه نزدیکی داشتیم ونه باهم حرف زدیم عین دوغریبه ولی تو یه خونه به این مردا بگین ماچه گناهی کردیم که تشنه ای محبتیم شوهرم اینقد مغروره تو این دوسال یکبارم نگفته دوستم داره خودم ازش میخوام بگه نمیگه همش میخندهومیگه مسخره است دارم روانی میشم طوری که همش حرص میخورم وهمش عصبی
ناشناس
سلام اگر مرد متاهلی اوضاع مالی بدی داشته باشد ومریض هم باشد بعضی اوقات برای پدر ومادرش خرج کن ایا ان حلال است در صورت اینکه زن اودر مزیقه مالی باشد
رهگذر
سلام نظرات دوستان رو خوندم
راستش فهمیدن اینکه خیلی از آدمها مشکل دارند و تو تنها کسی نیستی که زندگی سختی داری , یه کم آدم رو آروم می کنه ..
به نظر من جای مشاور و به خصوص مشاورهای مذهبی خیلی تو زندگیهامون خالیه ..
خودمون رو به هر دری میزنیم تا از مشکلمون نجات پیدا کنیم ولی یه سراغ یه مشاور مذهبی یا مرجع تقلیدمون نمی ریم .. اگه وظیفمون رو در مورد مشکلاتمون از مرجع تقلیدمون بپرسیم و طبق اون عمل کنیم چه نتیجه بگیریم چه نتیجه نگیریم وجدانمون راحته که در آخرت پیش خدا سربلندیم ..
دنیا خیلی زود میگذره و خداوند به صابران اجری عظیم میده ..
لیلا
سلام من واقعا از خوندن این مطالب ناراحت شدم منم در زندگی مشکلات زیادی دارم اما ب خودم ارزش میدم وخودم رومتاکی ب همسر نمیکنم ب خدا توکل دارم وسعی میکنم شاد باشم وبخاطر داشته هام شاکر باشم واز زندگیم لذت ببرم ب شماهم توصیه میکنم بیشتر ب خودتون فکر کنید همه ی دنیای شمافقط همسر نیست.
مهلا
مردی که زن دوم اختیار میکند ایا میتواند به اجبارو زور همسر اول خود را طلاق دهد؟
مینا
دختری هستم مانتویی و محجوب اما نامزدم اصرار به پوشیدن چادر دارد اما من نمی تونم چادر بپوشم لطفا منو راهنمایی کنید
ملیسا
منم همین جوری بودم و چادر خط قرمز من بود ولی یه روز تصمیم گرفتم و رفتم چادر خریدم، بعد هم سرم کردم، روز اول خیلی برام سخت بود ولی الان کاملاً بهش عادت کردم و حالا بدون چادر بیرون رفتن برام سخت شده، باور کنید بدون بزرگنمایی میگم، واقعاً چادرمو دوست دارم.
یغمایی
با سلام خدمت دوستای خوب و مثل خودم که مشکل دارند و اینجا اومدن.
حدود 3 ساله ازدواج کردیم و بخاطر تحقیق نکردنم و مدت زمان کمی که آشنا شده بودیم تصمیم به ازدواج گرفتیم که خانواده من مخالف شدید این وصلت بودند ولی من کور بودم و احساسم غالب به عقلم بود و نمیذاشت تصمیم بگیرم.باور کنید الان که فکر می کنم که چجوری ازدواج کردم قصه ام میگیره.من پسری بودم که در رفاه کامل بزرگ شدم ولی وقتی ازدواج کردم مشکلات هر روز زیاد می شد و قرار بود که عروسی نگیریم و بریم سر خونه زندگی و با هزینه عروسی یه کار دیگه بکنیم .ولی زن بنده زد زیر قولش و بهانه عروسی گرفت که باید عروسی بگیریم که منم اصلا قبول نکردم و تا الان سر اون موضوع که یک موردش عروسی بود داریم کلنجار می ریم.الان 2/5 ساله خونه پدری ام نرفته و قبلنا وقتی من میخواستم برم خونه پدریم میگفت میام سروصدا میکنم آبروتون رو می برم و تنها نقطه ضعف من همینه ولی چون خانواده ما رو تو محل می شناسن نمیخواستم آبروریزی بشه و سریع برمیگشتم و 2 بار هم این اتفاق افتاد و پدرم مریض شد مادرم گریه میکرد و در کل من فکر می کنم این زن با همه فرق داره و بخدا من تو این چند سال که از خدا عمر گرفتم چنین چیزی تو زندگیم ندیده بودم.
پدرم بابت این موضوع اومد هزار متر زمین به اسم زنم زد تا دهنش بسته بشه که باز بهونه آورد.الان نزدیک به 5 ماهه باهم نزدیکی نداشتیم و میگه من تو بدم میاد و نمی تونم نزدیکی کنم و من هم تا الان هیچ کاری نکردم که فکر کنه من با کسی خودم را آروم می کنم.
بعد عقد فهمیدم که این خانم مشکل جنسی داره ولی باز اعتراضی نکردم و همش برای خانوادش وقت میزاره از پول من برای خانوادش خرج میکنه و بازهم چیزی نگفتم.من زندگی ام رو دوست دارم و داشتم ولی الان دیگه به آخر خط رسیدم و میخوام کاری که اصلا دوست نداشتم رو انجام بدم و جدا بشیم و از این موضوع هنوز به خانوادم چیزی نگفتم و همونجوری که بدون خانوادم انتخاب کردم الانم میخوام تنهایی طلاق بدم.جدیدا هر پولی که میخواد خرید کنه و من مخالفت می کنم یا میگم این اسرافه و یا غیره سریع برمیگرده میگه مهریه ام رو میزارم اجرا.با این کارا میخواد بترسونه منو.
مورد دیگه ای که عرض کنم خدمت شما اینه که خانواده منو فحش میده و میگه اگه این کارو نکنم ،خالی نمیشم.کلا مشکل روحی روانی داره .
دوران نامزدی میشنیدم که پیش من هرچی از دهنش در میومد به مادرش میزد و من واقعا کور بودم که اینها رو ندیدم و پشیمان نشدم.امید به روزهای بدون زن ،منرو زنده نگه داشته وگرنه خیلی اتفاق ها میوفتاد.
ناشناس
؟
نیما
سلام اگر خانمی صیغه 99ساله باشد و از همسرش شش ماه خبری بجز تماس تلفنی نداشته باشد و مرتب همسرش به او تهمت بزند چگونه باید جدا شد
مریم
اگر زن ومردی یکسال باهم نزدیکی نداشته باشن چه حکمی داره
سپیده
من همسرم میگه که باید هفته ای دوبار زنگ بزنی مامانت من یکم دلخورم یعنی دوست ندارم کنترل بشم خیلی....ولی وقتی اینجا مشکلات بعضیارو خوندم دیدم مشکلات بزرگتری هم هست....ایشالا خدا همتونو کمک کنه و اونی که بهتره واستون اتفاق بیفته دوستان.خوشبخت باشید همتون ایشالا
ناشناس
سلام
دختری 27 ساله و محجبه هستم که 3 ماهه به اصرار نامزدم چادر سر می کنم. به تازگی هر باری که بیرون می رویم به راحتی به دیگر دخترا نگاه می کنه و با من مقایسه می کنه. نمی دونم کجای کارم اشتباه بوده. لطفاً راهنمایی کنید؟
ونوس
سلام منم خانمی 31ساله هستم همه جوره بخودم میرسم ولی نمیدونم چراهمسرم هیچ احساسی نداره.شایدماهی یکبارنزدیکی میکنه یک ماه هم هست که جداازمن میخابه.بخدامیترسم به گناه بیفتم آخه منم انسانم.وقتی هم بهش میگم بریم دکتربهش برمیخوره.به نظرشمابایدچکارکنم؟
بهرام
سلام
اول ازسوره های قران چهارقل رابخوان وبه طرفش فوت کن طوری که متوجه نشه
دوم شبها براش راسته گوسفند نر راباکمی فلفل تند ابگوشت یاخورشت درست کن زمانی که کارداری باهم شام صرف کنید ویه راهش هم تخم مرغ رانیمرو کن وباپیاز سفید بهش بده
عرشیا
مدت 15سال هست که ازدواج کردم و ی فرزند پسر هم دارم همسرم بسیار سرد مزاج هست و حتی تا به حال برای بوسیدن و نوازش متقابل از خودش هیچ سعی بخرج نداده و اکراه میکنه و اینقدر اینکارو انجام داده که من واقعا دیگه خسته شدم ازش و هیچ رقبتی ندارم رفتار پرخاشگری داره و طوری رفتار میکنه در منزل که پسرم از من روی گردان شده و الان مدتی هست منو ترک کرده و بهونشم درامد من هست که من مطمئنم در این شرایط جامعه همه به این سختی دچار هستن و وضعیت مالی کلی همه خرابه هر چند سعی خودمو میکنم
از شما میخوام منو راهنمایی کنید باید چکار کنم
میلاد داودی
با سلام و خسته نباشید خدمت شما و تشکر از زحماتتون .نمیدونم چقدر سوالم منتقیه ولی بنده دوستی دارم که کم کم داره دس به خودکشی میزنه به این دلیل که ایشون متاهل هستش و سالهاست که عاشق زنش هست و زنش هم همینطور اما متعسفانه زن ایشون توسط یه روانی و خدا نشناس نامرد مورد تجاوز جنسی کامل قرار گرفته و کاملا ثابت و فرد مزکور مجازات شد اما دوستمون زنش تو دلش چرکین شده و بهش نیگاه هم نمیکنه میخواستم بدونم ایا میتواند زن را ببخشد و به زندگی ادامه بدهد یا اینکه زن از نظر اسلام کاری باید انج دهد بعد بخشیده بشه و یا اصلا به مردش حلال هست یا نیست اگه نیست چیکار کنه که حلال لشه و شوهر هم ببخشدش مثلا یه راهی باشد که زن تجواز قبلی را مثل لباسی دور بندازه ممنون میشم که کمکم کنید و مخصوصا به ایمیلم جواب رو بفرستی با تشکر
تاسف
مگه زنه خودش تجاوز رو خاسته که میگین مثل لباس بندازش دور مگه خودش لباس رو پوشیده که خودش هم بندازش؟اون اصلا کاره ای نیست تازه شوهرش باید هواش رو داشته باشه بهش محبت کنه ن اینکه بهش بد نگاه کنه
تاسف
مگه زنه خودش تجاوز رو خاسته که میگین مثل لباس بندازش دور مگه خودش لباس رو پوشیده که خودش هم بندازش؟اون اصلا کاره ای نیست تازه شوهرش باید هواش رو داشته باشه بهش محبت کنه ن اینکه بهش بد نگاه کنه
ناشناس
باعرض سلام.میخواستم بدونم اگه فرد با وجود متاهل بودن خود ارضایی بکند بدلیل تمایل بیشتر چه حکمی دارد؟لطفا جواب دهید
صادق
سلام
سه سال از جشن دامادیم میگذره اما تا بحال زنم اجازه نزدیکی با وی نداده من هم گرم مزاجم... تحمل این مشکل واقعا برایم سخت است از طرفی حاضر نیستم به زنم خیانت کنم تکلیف چیست؟ از هر راهی هم برای رفع این مشکل استفاده کردم بازهم نمیگذارد...
علی
سلام.میخاستم ببینم طلای مادری که فوت کرده به شوهر که زن2گرفته میرسه؟یا به دخترانش
ناشناس
هم شوهر وهم دختران از طلای مادر ارث می برند
مونا
خواهرزيباومهرباني دارم كه شاغل است وشوهرش از بابت مخارج راحته و دنبال كار هم نميره و ميگه من در جايي سرمايه گذاري كردم وبعدها پولدار ميشيم و كار كردن براي مقادير ناچيز بيهوده كاري هست وخودش را خيلي عاقل مي پندارد و از طرفي كلا بستر خودش رو سالهاست كه از خواهرم جدا كرده وجلوي تلويزيون ميخوابد و بهانه اش اين هست كه تا سحرگاه خوابش نمي بردو هرچند گاهي از خواهرم تقاضاي جنسي دارد ولي خواهرم بخاطررفتار شوهرش سرد شده و تمام مخارج منزل تا اجاره خانه را بگردن گرفته و فقط به خاطر آبروداري و پسري كه از اين مرد دارداين وضعيت و تحمل ميكنه.شما بجاي او بودين چه ميكردين؟
مينا
سلام خسته نباشيد . همسر من بسيار عصبي هست. بارها درگيري به وجود آمده حتي در مراسم عقد كه عقد رو براي اينكه ميخواست زن و مرد قاطي شود و پدر و دايي من نگذاشتند شروع به فحش دادن به پدرم داد و خواست او را بزند و جشن را بهم زد. بارها خواستم طلاق بگيريم. ولي مدارك كافي نداشتم. الان 5 ماست كه ازدواح كرديم يك شب قبل از شب يلدا يك شب از خواب بيدار شد و شروع به فحاشي كرد و بعد كه گفتم به خانوادت تماس ميگيرم مرا زد بهرحال اونقدر زد كه همسايه ها بدادم رسيدند و زنگ زدند به 110. وگرنه معلوم نبود چ بلايي سرم ميومد. الان يك ماه هست كه درگير كارهاي دادگاه كيفري هستم. شوهرم به من فحشهايي از قبيل فاحشه، خيابوني ، ولوويي و ... كه نميشه گفت داد حتي جلوي خانواده و مادر و دايي اش به من اين فحشها رو داد. الان حكمش چيست در زندگي حتي يك ريال هم به من نميداد و ....لطف ميكنيد پاسخ بديد
علی
شما از بدی مردها میگید و من هم درد دل کنم و از اوضاع افتضاح خودم بگم. من ورزشکارم و اهل موسیقی و سواد سطح بالا و کار و تجارت خوبی دارم. همه عمر انتظارم این بوده که همسرم به خودش برسه و به مسائل زناشویی اهمیت بده، متاسفانه هر وقت ازش میخوام با من بخوابه، مثل چوب خشک میفته و میگه کارت رو بکن و برو... و این در حالیه که از هر نظر هیچ کمبودی ندارم و متلسفانه قوه بدنی من بسیار بالاست...
براش اواز میخونم، میگه بدم میاد، موسیقی میزارم، اهل موسیقی نیسن، از هنر و انسانیت فقط یه بدن داره...
چه خاکی باید رو سرم بریزم، هر کاری کردم این مدت یه ذره حابیش بشه، نشد که نشد و الان که دوتا بچه دارم وحشتناک گرفتار شدم
باور کنید هنرمندانه و با ظرافت بسیار کارهایی میکنم که رویایی و تخیلیه، اما حای یه ذره در دل سنگش اثر نمیکنه
البته خداییش از نظر دین و ایمان و امانتداری حرف نداره ولی بیسواد و بسیار بی ذوق و سلیقه و از هنر و ظرافتهای زنونه دوره
پروانه
همیشه این طور نیست هم مرد بد پیدا میشه هم زن بد_جالبه کارهایی که شما انجام میدید خانم ها خیلی دوست دارن و خوششون میاد_بشینید باهاش صحبت کنید شاید از چیزی ناراحت هستند که اینجوری تلافی میکنه_آخه انقدر بی احساس عجیبه
پرهام
سلام خدمت دوستان
منم مشکلاتی با همسرم دارم اصولا دعواهای ما به خاطر سبک شمردن نماز میباشد که اینجانب کوتاهی میکنم واز این رو حدودا پنج شیش ماهی میشه که رابطه جنسی نداریم یعنی من دوست دارم خانومم نمیزاره میگه گناه داره با شوهری که نماز نمیخونه رابطه داشته باشی .در کل خانمومه بند مذهبی هست و منم بخاطر لجبازی که میکنه جلوه خانوم نمازه نمیخونم .حالا گیرم که من نماز نخونم ایا زن بنده مجاز هستش که با من رابط جنسی نداشته باشه
پروانه
وای بعضی آدمها چقدر جالب هستن همسر من هم 5‏_‏6ساله ازدواج کردیم میگه اینکار گناه داره_وقتی حالش خوب بود باهاش حرف بزنید تو زندگی خانم ها گذشتشون بیشتر باشه
ناشناس
سلام من 21 سال دارم ودختر ىک شهىد بنام هستم والان 2سال هست که شوهر کردم .او نسر کار مىرود .مىگه بچه نمىخوام .خوانواده اش باهام بد رفتارى مىکنن پشت سرم حرف مىزنن .من حالا خسته شدم دو ماه بهش اجازه دادم گفت مىرم سر کار ولى نرفت من بعد دوماه اومدم خونه مامانم ىک هفته بعدش اومد منو بزور چاقو برگردوند به خونش گفت نىاى مىکشمت .بقران مجىد دىوونه شدم .خسته شدم رفتم درخواست طلاق نوشتم واون مىگه طلاقت نمىدم باىد همىنجورى بسو زى وبسازى وحالامن چکار باىد کنم بخدا طاقت زندگى کردن رو دىگه ندارم شبوروزم شده اشک مرىز شدم بااىن مرد بىشعور .ازتون راهنماىى مىخوامل .لطفا کمکم کنىد .با تشکر
پروانه
عزیزم تو جوون هستی و هنوز خیلی وقت برای زندگی داری؟از قدیم میگن سگی که پارس میکنه پاچه نمیگیره_حتی میتونی ازش شکایت کنی که تهدیدت کرده اونجوری خیالت راحت باشه کاری نمیکنه_عزیزم ازش جدا شو اگه با تهدید چاقو برگردوندت بخاطر این بوده که اذیتت کنه وگرنه اخلاقشو عوض میکرد
ناشناس
شوهرم هفت سال بامن رابطه زناشویی ندارد چه کار کنم؟
مهتا
باسلام مرد تا چند روز مجاز است با همسرش قهر کند
raha
سلام.من نوزده سالمه و بخاطرخيانت همسرم ميخام ازش جدا شم.الان پنج ماهه که باهم نبودیم و همخابي نداشتیم.تا طلاق و تموم شدن همه چی حدودا یکسال دگ طول ميکشه ميخاستم ببینم من برای رفع نيازجنسيم باید چیکار کنم??میتونم ازدواج موقت داشته باشم یا نه??
بهرام
سلام بدترین بلا برای یک زن طلاقه
واگر قبل از باطل کردن عقد خطا کنی گناه کبیره وزنای محصنه هست که هیچ چاره ای جزاتش جهنم نداره ولی سعی کن بزور هم که شده همسررا وسوسه اش کنی وهوای نفست را اجابت کنی
ولی سعی کن با خواندن نماز وقران وارامش را درزندگیت ازخدا طلب کنی
فاطمه
من 19 سالمه و مجردم ، با خوندن کامنتای کاربران واقعا ترسم برای ازدواج بیشتر شد ، میترسم ک شاید منم همچین مشکلاتی پیدا کنم
مهسا
من بهت پیشنهاد میگم نکن چون منم مثل تو میترسیدم ولی دلو زدم به دریا دیدم همونی شد که میترسیدم
ناشناس
با سلام به همه دوستان من یکسال که ازدواج کردم همسرم از همه لحاظ خوبه و تنها چیزی که باعث اختلاف زندگیمون میشه پر توقع بودن مادرش ،مادرشوهرم زنی بسیار تنبل فقط دوست داره برم براش کار کنم مثلا اگه ی مهمون خونش بیاد من باید برم همه کارارو تنهایی خودم بکنم از این جهت شوهرم و پر میکنه و باعث اختلاف زندگیمون میشه از اونجایی که من یکی یکدونه بودم و خونه پدرم دست به سیاه و سفید نمیزدم برام خیلی سخته .
مهسا
میشه جواب منم بدید
شوهر منم بد دهنه تو خیابون جلو خانواده سر هر مسئله کوچیکی فحشو بد دهنی داره اوایل ازدواجمون دست بزنم داشت که چون چند بار رفتم پزشکی قانونی دیگه نمیزنه و فوق اعاده کینه ای فقط کافیه من یه اشبه کوچیکی ازم سر بزنه ناخواسته فحشو شروع میکنه ودنبال یه فرصته که به هر طریقی منطقی یا یر منطقی جبران کنه همش در حال دستور دادن امرو نهی کردن دایم غر میزنه اگه خونه هزار بار تمیز باشه یه دفعه یه نون کوچولو روی زمین بریزه همونو میکنه سوژه زنگ میزنه به مادرش و مادرمو میگه بیا این دختر ... ببر به مادرشم میگه منو از دست این ... نجات بدین من چی کار کنم از طلاق میترسم ارشد it میخونم توی بانک مرکزی هم کار میکنم درامدمم خوبه قیافمم خوبه همه بهم میگن چاقم نیستم چشمای رنگی صورت گرد موهای بلوند و قدمم 160 نمیدنم چرا همش به قیافم ایراد میگیره نه بینیم مورد داره نه صورتم نه اندامم تازگی ها هم گیر داده نباید بری سر کار من چیکار کنم خرج خونه هم نمیده سالی یه بار شاید یه مانتو برام بخره 3سال اول زندگیمم همش ماموریت بود پنج شنبه جمعه میومد تهرانو دوباره میرفت خانوادشم خیلی تحریکش میکنن
احساس مسولیت نداره من اگه از تب بسوزم منو دکتر نمیبره من چیکار کنم واقعا موندم
یه راهی بزارید جلو پام
ناشناس
چرا از طلاق می ترسی دختر خوب؟ کسی که درامد مستقل داره و زیباست چرا باید از طلاق بترسه؟ مردی که همه اعتماد و عزت نفست رو داره نابود می کنه، به وظایف همسریش عمل نمی کنه و نفقه نمیده و هیچ محبتی هم نداره به چه کار زندگیت میاد؟ الان به همون میزان که طلاق زیاد شده، قبحش هم ریخته و ازداوج مجدد بسیار متداول و مرسوم و معمولی شده.
ناشناس
سلام اولذاکر قبول کرد ببر روانشناس اگه روانشناس امید به درمان داشت ادامه وگرنه اگه بچه نداری طلاق بگیر
ناشناس
سلام،مرد زن داری که زن شوهر داری را وادار به طلاق کند، زندگی کردن با چنین مردی حکمش چیست؟
مریم
متاسفانه عشق چشم ها رو کور میکنه ، بعد از 4 ماه عقد تازه فهمیدم در ازدواج اشتباه کردم ، رفتارش متناقضه ، گاهی خیلی ابراز محبت میکنه و گاهی منو پس میزنه ، هیچوقت بهش بی احترامی نکردم ، میدونه خیلی دوستش دارم اما با گفتن دروغ آزارم میده ،حرفای راستش رو هم باور نمیکنم ، الان دو روزه که جواب تلفنش رو ندادم، عذر خواهی میکنه اما باز کارش رو تکرار میکنه ، من در کاراهاش کنکاش نمیکنم اما مثلا وقتی برای ماموریت میره شهر دیگه بپرسم کی میای به دروغ میگه الان فرودگاهم یا الان رسیدم شهر خودمون یا...اما بعد متوجه بشم سرکارم گذاشته
محمد
اینم شد مشکل ؟ این کارش خیلی هم بامزس
عشق الود به کارش نگاه کن
نسرین
عجب دنیای کثیفی شده چرامردااینقدرپست شدن اگه مرداخوب بودن وبه رن توجه میکردن هیچ زن خرابی وجودنداشت یاکم بود.شوهرمن خوبه ولی خانوادش همش پرش میکنن من وشوهرم هیچ مشکلی نداریم خواهرش خیلی زجرم میده ازحسادت درحال مرگه همش اه میکشم واسه خواهرشوهرم اخه بگومگه مریضی بیشعور روانی یه بچه 1.نیمه دارم عاشقشم شوهرم وقتی باهام دعوامیکنه بابچم تهدیدم میکنه خیلی پیرشدم تواوج جوانی .
فاطمه
اگرمردی زن دوم بگیردوبه خاطرزن اول به زن دوم ظلم کندتکلیف چیست
زهرا
زنی ک به شوهرش علاقه نداردوشوهرش اوراطلاق نمیدهد,چه بایدبکند؟
بهرام
سلام
من اینو میدونم اه ان شوهر گریبانت رامیگیرد ودرزندگی خداگیر میشوی چندمورد را دارم میبینم
بهار
سلام.7ساله ازدواج کردم.الانم یه پسر1.5ساله دارم.ازاول حاملگیم تاالان که پسرم سنش اینه نزدیکی نداشتم.یعنی من دوست دارم ولی شوهرم این کارو نمیکنه.هیچ میلی ازخودش نشون نمیده ایابه هم حروم میشیم؟
بهرام
سلام اول به خداپناه ببر وبعد یک حمدوسوره به نیت مشکلت بخوان وبعد زمانی که همسرت رامیبینی ازسوره های قران چهار قل را بخوان وطرفش فوت کن جوری که متوجه نشه
وبخاطر گرم شدن همسرت کمی از شاش بچه یاخودت در اب خوردنش بریز وسوم راسته گوسفند نر رابا یه مقدار فلفل ابگوشت درست کن و شب بهش بده انوقت زندگی گرم میشه
یاس
ای بابا دوستان زندگیه همه پراز درد و غمه کی از زندگیش راضیه شدت و ضعف داره و ب توان و صبر ادما،من شوهرم دست بزن داره،بد دهنه،دروغ که دیگه نگو،جالبه بدونید کارمنده و حتی به دروغ میگفت حقوقم کمه خدا میدونه منو بچم همیشه منتظر یارانمون بودیم از بی پولی اونوقت اون پولاشو پس انداز میکرد ،من 11 سال سختی کشیدم و الانم دارم طلاق میگیرم دیگه خستم میخام خودم باشمو بچم
نسیم
سلام بنده شوهرم با مکر حلیه گفت خانواده ام راضی نیستند با تو ازدواج کردم بهم پول نمیدن تو طلاق بگیر از من ظاهری بزار پدرم پول مهریه بهت بده با پول مهریه واسه خودمون ماشین میخرم من حرف هاشو باور کردم قرار بود طلاق بگیرم ظاهری بعد از اینکه طلاقم داد با مکر حلیه دروغ دیکه باهام ازذواج نکرد حتی جواب تلفن هامو نداد چه حکمی دارد در پیشگاه خدا
ternom
دختر وپسری ک خانوادشون خبر ندارن عقدن باید فطریهدختر وپسری ک خانوادشون خبر ندارن عقدن باید فطریه رو چیکارکنن
مهسا
سلام من دختر هستم و مجردم چادر و حجاب را دوست دارم اما مادرم به من اجازه چادر زدن نمیدهد خانواده ما معمولی است نه خیلی مذهبی و نه خیلی دین ندار حکم من چیست
محمد امنی
باعرض سلام...
حدود سه سال هست متایل شده ام
خانمم دختر عمه هست.هر دو تا خانواده باهم زندگی می کنیم عرفی است.
1 - وقتی که من در خانه حرفی میگم هیچ کس گوش نمی کند کار خوده شان را راه میاندازه.
ولی من خیلی عصبانی میشوم و غصه می خورم.
2 - بعضی وقت ها مریض میشوم سری کار نمیرم و می خوابم وقتی که بیدارم می کند عصبانی میشوم.
به همین خاطر:-
من الان از خانه دور خانه ی خاله میمانم بعضی وقتها ماهی دو یا سه بار خانه ی خودم پیش همسرم و پسرم میرم پسرم یک ساله هست..
حضرت عالی لطف فرمائید تکلیفم چیست.؟؟؟
آیا این کار درست است؟؟؟
من چی کار میکنم؟؟؟
رضا
مممم
ناشناس
به نام خدا:
اگر مردی که مدت بیش از 35 روز از همسرش دور می باشد ومرتکب زنا محصنه بشود و سپس استغفار کند آیا خداوند او را می بخشد
رضایی
سلام یک مشکلی برام پیش آمده وقتی زن با همسرش هم بستر نشود و مرد زنا کند چه حکمی دارد خواهش میکنم کمکم کنید من از این گناه آزاد بشم
ناشناس
زن من عصبی فش میده. توهین میکنه به زور پول. میگیره. ابروریری کرده
ناشناس
سلام
از سوره های قران چهارقل رابخوان وبه طرفش فوت کن جوری که متوجه نشه همه چیش نقش براب میشه
رویا
سلام من سوالم اینه اگه همسرم برای مادرش ک تازه فوت کرده مجلس قرآن خوانی بزاره و هزینه کنه و من راضی نباشم ثوابش ب مادر شوهرم میرسه
محمد
Goood
حامد
سلام من بعد از ازدواج تازه متوجه شدم که واقعا علاقه ای به زنم ندارم اون دختر خوبیه و مشکلی نداره اما من اصلا نمیتونم دوسش داشته باشم ، من سعی میکنم جوری رفتار کنم تا اونو ناراحت نکنم و اون متوجه نشه که من دوسش ندارم و این داره عذابم میده خواهش میکنم کمکم کنین من چندسال که این درد رو دارم و نمیدونم چطوری حرف جدایی رو بزنم میخوام جدا بشم فقط دلم براش میسوزه چون اون گناهی نداره فقط من نمیتونم دوسش داشته باشم
بی نام
یکم با هم خوش بگذرونید مثل دوران نامزدی رفتار کنید مثلا زیاد برین بیرون بگردین شام بخورین سینما برین مسافرت برین سوپرایزش کنید گل بخرین براش لباسهای خونگی آزاد بخرین براش که بپوشه که اونم یاد بگیره همین کارها بکنه براتون روابطتون گرم میشه علاقه هم ایجاد میشه علاقه بعد ازدواج که بوجود بیاد میگن خیلی بیشتر دوام میاره درضمن سعی کنید از گوشی و نت هم دوری کنید چون خیلی بین زن و شوهر فاصله میندازه و شما توجه ای ممکنه به همسرتون نکنید و این باعثش باشه که علاقه پیدا نکنید بهترین راهش هم روانشناسه جلسه اول خودت برو مشکلت رو بگو دفعات بعد همسرت هم ببر که روانشناس باهاش صحبت چه رفتارهای کنه که شما رو علاقه مند کنه
خانم صاد
سلام،مشکلات من به اندازه بقیه بغرنج نیست،ولی شوهرم شبها ازمن جدامیخوابه تا هروقت تونست باعکس وفیلمهای زننده خودشوارضاکنه،بااینکه هیچوقت این نیازهاشونادیده نگرفتم،تنهایی خوابیدن عذابم میده،مطمئنم که بازنی حتی توفضای مجازی ارتباط نداره اما دنبال این چرندیاته،دارم داغون میشم،خیانت کردن توذاتم نیست چجوری خودمواروم کنم یابهتره قبل ازبچه دارشدن ازش جدابشم
بی نام
ببرش روانشناس درمانش میکنه دیگه اون رفتار رو انجام نمیده و سعی کنید زیاد تنهاش نزارین که نتونه کاری کنه
سحر
سلام خدمت همه خانومای مظلوم و رنج دیده
واقعا متاسفم برای مردایی که نمی تونن قدر این موهبت الهی رو بدونن، خدا به همتون صبر بده، منم یه سری مشکلات تو زندگیه مشترکم دارم ولی با این مطالبی که امشب خوندم چند تا تصمیم مهم گرفتم اینکه دیگه بچه دار نشم، ادامه تحصیل بدم و حقوقمو براط خودم پس انداز کنم، مردا لیاقت محبت زیادی رو ندارن...
ناشناس
در جواب حامد :
از چه چیز دختر خوشت نمیا ؟؟
باید مشاوره بری تا مشکلت حل بشه . مطمئن باش علاقه ایجاد خواهد شد ، البته باید مشاور راهکار بهت بده...

بنده خدا یکم این مطالب بالا رو بخون و مشکلت که در مقابل مشکل اونا صفر هست نادیده بگیر و به خدا توکل کن
مهدیه
سلام من زن 36 ساله هستم با شوهرم مشغل اخلاقی دارم نمی تونم به کسی بگم
دنیامون خیلی کثیفه
من پسری هستم که تا الان که ۲۵ سالم شده حتی ی نگاه بدی هم به نامحرم نداشتم ، سعی کردم همه اینارو جمع کنم و نگه دارم تا ازدواج کنم و با خانومم لذت ببرم ، الان که ازدواج کردم ، میبینم خانومم برام شرط میذاره برای ارتباط واقعا مسخرس ، انقد که فیلم های ماهواره دانلود می کنه نگاه می کنه کلا رفته تو نخ مد و خوش تیپی و جوونای مردم :) . مام داریم به فنا میریم ، به زودی میرم مدافع حرم میشم واقعا توف تو این دنیا ، حد اقل ما که ارزش نداریم جونمون فدای حضرت زینب بشه.
Shabir mustamandi
سلام عليكم و رحمت الله و بركاته
من با برادرانم جنگ كردم بالاي يك دربند حولي كه هنوز ساخت و ساز نشده بود و سوگند ياد كردم كه اگر من در همان حولي يا خانه بروم زنم طلاق باشد.
اولي فعلا من مجلور شده ام كه در همان حولي بروم اگر من آنجا بروم بعدا چه بايد بكنم از نگاه شرعيت دين اسلام؟
بهرام
سلام به همه کسانی که جز خدایارویاوری ندارند
من هم مردی ۴۳ساله هستم ودر۲۲سالگی سال ۷۸ ازدواج کردم ووخانمم خیلی بامن خوب وعلاقه مند زندگی میکرد وسه فرزندپسرخدابهم داده ودرسال ۸۱دیدم همسرم خیلی ازم دوری میکنه وخیلی سرد مزاجی میکنه خیلی تلاش ومحبت بهش می کردم ولی همه چی بدتر میشد وبابدترین نهوممکن بافاصله ماهی یکبار بمن اجازه نزدیکی میداد وباسردترین شرایط ومن هم به اخوندی مراجعه کردم وداستانم رابراش گفتم ایشان بمن گفت که چهارقل سوره های قران رابخوانم وبطرفش فوت کنم واین کارراکردم وهمسرم به ازن خدا همه نقشه هاش رو شد ودلیل ان برام فاش شد
ودیدم که خداجای حقه وبه شمادوستان گرامی هم توصیه میکنم باایمان زندگی کنید که خداوند بهترین
راه برای رسیدن به سعادت وخوشبختی برای بندگانش هست من نظرم اینه که هرکس برای رضای خدا قدم برداره وزندگی کنه چه زن وچه مرد پایدار ونامداروباعزت زندگی میکنه وخدا شر همسران بی ایمان وبی عاطفه را به خودش بر میگردونه انشاءالله
شریفه
این شوهره دوم من هست از شوهر اول ۷ فرزند دارم

۵ سال هست با این ازدواج کردم
هیچ کاری نمی گذاره انجام بدم
نمی زاره بچه هارو ببینم
دوست یا فامیل نمی زاره حرف بزنم
خرجی نمی ده دوره مگه همیشه تنها زندگی می کنم
من فقط فحش می دهم چه کار کنم
شریفه طریقت صفا
شوهره من دوروغ ،قاچاق فروش ،رفیق باز، اجازه نمی ده من در خانه‌اش زندگی کنم، خرجی نمی ده ،برای من جای دیگ خانه گرفته
دلت انگلیستان کرایی خانه من رو می ده، خرج غذام دالت می ده ،
فقط با تلفن حرف می زنم ، من باید چه کار کنم ، خرجی دلت هم ، هم دست این هست ، موتاد به کرک و تریاک هم هست ، من دیگ توانایی ندارم چه کار کنم
مریم
حکم شوهرم که ازمن پول قایم کرده چیست
زهرا
سلام اگر شوهر الکل بخورد وزن با او رابطه داشته باشد نماز زن قبول است یا باید چهل روز صبر کند بعد نماز بخواند
هانیه
متاسفانه چند وقتی فهمیدم خواهرم و همسرم باهم ارتباط جنسی دارن خواهرم مطلقه هست دختری سه ساله دارم شوهرم قبلنم بهم خیانت کرده بود منتها این سری خیلی پروتر شده میترسمم طلاق بگیرم دخترمو با خ.دش ببره شبا چیکار کنم ادم کلن ضعیف و نفسی هست برای دخترم نگرانم تکلیف من چیست شرایط طلاق دارم اما برای اینده دخترم نگرانم .
سلام من محمدی هستم
من زنم شب اول عروسیم دختر نبود من۳ماه باهاش زندگی دیدم بامن خیانت میکنه من طلاق دادم الان افسردگی گیرفتم
مریم
شوهرم شراب میخوره منو مجبور نمیکنه شراب بخورم ولی خودم بخاطر خوشی اون میخوام بخورم ایا نمازم صحیحه
ن
سلام. هنگامی که 15 ساله بودم متوجه شدم مادرم به پدرم خیانت کرده و با مرد همسایه دوست شده و احتمال میدادم روابط نامشروعی هم داشته باشن . من خیلی ناراحت شدم و از ترس اینکه بین پدر و مادرم اختلافی بیفته سکوت کردم. تا اینکه جریان به خواهر بزرگترم گفتم. خواهرم شروع کرد به تهدید مادرم و اینکه منم میرم دوست پسر میگیرم و تو هیچ حقی نداری اعتراض کنی و خواهرم هم همین کار انجام داد و رفت دنبال دل خودش . منم این وسط سکوت کردم و فقط گریه میکردم چون حالا دیگه روابط خواهرم با دوستان پسرش علنی شده بود. بعد مادرم برای اینکه جلو بابام خود شرینی کنه و شماره دوست پسر خواهرم که زنگ میزدن خونه به من نسبت داد و گفت من دوس پسر دارم. من اون شب مادرم نفرین کردم به خاطر تهمتی که بهم زده بود چون هیچ وقت از این روابط خوشم نمیومد. تا اینکه به اسرار مادرم از اون خونه جابه جا شدیم و نقل مکان کردیم. من همش درس خوندم دیگه کاری به خواهرم و مادرم هم نداشتم. فقط درس میخوندم که از این شهر برم دلم برای بابام می سوخت . تا اینکه خواهرم ازدواج کرد و منم رفتم به شهر دیگه برای ادامه تحصیل . مادرم چند بار اومد پیشم موند و بقول معروف از من مراقبت کنه تا اینکه متوجه شدم با یه پسر جوان مجرد رابطه برقرار کرده وقتی فهمیدم دیگه شروع کردم به دعوا . من سر کار میرفتم و درس میخوندم ولی مادرم دور عیش و نوش خودش بود. به خاطر همین رفتارش همیشه از ازدواج میترسیدم . مادرم خیلی راحت به پدرم خیانت میکرد. ما مشکل مالی نداریم و از همه لحاظ عالی زندگی کردیم. پدرم مرد زیبا و خوشتیپی هست و میدونم برای یه زن هیچی کم نداره نمیدونم چرا مادرم بهش خیانت کرد اونم با پسری که هم سن دخترش هست. حتی چند بار متوجه شدم پسره را آورده داخل خونه. به بابام هیچی نگفتم ولی همش با مادرم دعوا داشتم تا اینکه پسر مادرم گول زد و چند میلیون پول (تقریبا 150 میلیون پول) از مادرم گرفت و فرار کرد. بعد مادرم شروع کرد نقش بازی کردن و اینکه این پسره میخاسته باهم شریک بشیم و کار کنیم ولی سرم کلاه گذاشته. هر چند که پشت مادرم بودم و تو شهر غریب تنهاش نگذاشتم و پا به پاش رفتم دادگاه و از پسر شکایت کردم. ولی یه روز با گریه سر بسته حرف هایی به بابام از روابط اون پسر و مادرم گفتم بابام چشماش قرمز شد و گفت اشکال نداره. مادرت دیگه . باهاش دعوا نکن چیزی نگو. اون برای اینکه من آروم بگیرم سکوت کرد ولی خیلی دلم براش سوخت . الان دیگه حتی از ازدواج کردن خودم هم میترسم. چون خواهرم میبینم که به راحتی به شوهرش دروغ میگه و مثل رفتار گذشته مادرم عمل میکنه. حالا هم مادرم شده ملا خون و قران خون . تا اینکه چند وقت پیش نمیدونم از کجا و به چه دلیل بهم تهمت زد که با پسری رابطه دارم. و به بابام گفته بود. ولی بابام باهاش دعوا کرده بود . بخدا نفرینش کردم. دیگه ازش خسته شدم. از خدا میخام زودتر بمیرم چون از این همه کثافت و دروغ و تهمت خسته شدم. بگین من با این مادر چه کنم؟
درمانده
سلام وعرض ادب ایا زن که کارمند باشد وشوهرش مطمعن کامل داشته باشد که خانم ایشان باکس دیگر ارتباط دارد وبه بهانه کاراداری یاهرمورددیگه بدون اجازه شوهربه مسافرت میرود اجازه داردبدون اجازه شوهر
ناشناس
آیا اگر مردی چندین بار اقدام به کشتن همسر خودش کند و موفق نشود بازهم از لحاظ شرعی و اسلامی به هم محرم هستند و حقوق زن و شوهری بر گردن هم دارند؟ و زن برای حفظ آبرو و مراقبت از فرزندانش طلاق نمی گیرد چه باید بکند؟
سید طهران
سلام من 43سال سن دارم از التماس بخاتر نزدکی خسته شودم بضی اوقات ین غدرمنتظرمیمونم والتماس میکنم تاخابم میبره صبح وقتی ازخواب بلدمیشم خیلی اعصابم داغونه خیلی خسته شودم بخدا آیا میتونم بدن اجاز زنم تجدید فراش کنم یا صیقه موقت کنم اشکالی داره یا خر
ناشناس
طلاق بگیر ولی تجدید فراش نکن یا صیغه نکن چون خیانته به همسرت اگر نمیخوای طلاقش بده یا همسرتون رو ببرین دکتر یا روانشناس تا درمان کنن
علی
سلام من 5 ساله زندگی مشترک با همسرم دارم زندگیمون رو با مشکلات فراوون شرو کردیم با بد قولی خانواده من که بعد ازدواجم منو بخاطر اختلاف با یکی از خواهرام کار به مشاجره رسید و بخاطر امنیت زندگی مشترکمون من از خانوادم دور شدم چون داشتن شک میکردن که خانمم مریضه و واقعا بیماری تنفسی داشت که بعداز عقد متوجهش شدم و دعوامون شد که من گفتم حتما از قبل مریضی داشتی و به من نگفتی ولی به کربلای امام حسین قسم خورد که نه و گفت بعد عقدش فهمیده من هم ناباورانه قبول کردم بخاطر قسمی که خوردش، و متأسفانه بخاطر این بیماری هنوز باهاش نزدیکی کاملی ندارم و هنوز باکره هست دلم رضا نمیده اذیتش کنم،،،،5 ساله تحت فشار روحی هستم مردی بسیار گرم و آتشین هستم از نظر جنسی ولی دارم تحمل میکنم و سردرگم موندم آینده زندگیمون چی میشه 5 ساله حتی نه به خانواده خودم گفتم و نه به خانواده همسرم ولی با نداری و بدبختی زندگی کردیم طوری که بیشتر کارهامون رو خانواده همسرم از نظر مالی ساپورتمون کردن الان شکر خدا کار پیدا کردم هم خودم 4 ساله سر کارم و هم تونستم خانمم رو پیش خودم بیارم سر کار، الانم تنها مشکلم بیشتر اینه که زنم مشورت با خانوادش میکنه، هیچ رازی رو نمیزاره که با خانوادش درمیون نزاره درمورد کوچکترین چیزها به مادرش گزارش میده اصلا راضی نیستم، باهم دعوامون شده که من بهش گفتم اینقد که مامانت حق دخالت به خودش میده بهش بگو زرنگی بیا مشکل جنسی دوتامون رو حل کنه که خانمم گفت اینو اصلا به مامانش نگفته چون جرأتشو نداره و میگه مادرم دق میکنه،،،، حالا من داغون نمیشم بخاطر سرکوب دائم شهوتم کاش ادما کنتور وجدان هم داشتند
ولی شک دائم خانواده همسرم بخاطر اینه که فک میکنن چون پدرم پشتمو خالی کرده و هیچ حمایت مالیم نکرد ممکنه منم مثل پدرم باشم و جالبه با این همه از خودگذشتگیم میگن تو ممکنه زنتو ول کنی بری!! الان شک کردم که از اول زنم بهم دروغ گفته چطور خانوادش از مشکلات رابطه زناشوییمون اطلاع ندارن دروغ تبر به ریشه زندگیه موندم چه کنم ، الانم که ازش رابطه میخوام میگه دکتر گفته بخاطر مریضیم نمیتونم نزدیکی داشته باشم و ممکنه جونم بخطر بیوفته، جالبه که همیشه هم دو سال که وضع مالیمون خوب نبود رو و عروسی و دوره عقد رو به رخم میکشه و همش هم منت میزارن سرم !!
فقط تنها گناه من وجدانمه که نمیخوام با طلاق گرفتن ازش باعث دق کردنش بشم آخه مروت نمیبینم ولش کنم کاملا سردرگمم زندگیم بی معنیه نه لذت جسمی نه آینده ایی واسه داشتن بچه، نه آسایش از نظر استقلال داشتن چون همسرم اصلا بدون اطلاع خانوادش خصوصا مادرش نمیتونه جم بخوره
گلی
من و شوهرم هر دو کارمند هستیم و هر دو خانواده دار ،اما شوهرم بسیار آدم اقتصادی و قانون مداریه چندشب پیش به خاطر اینکه بدون اجازه اش یه تون ماهی خوردم کل صورتم رو کبود کرد .به نظرتون چیکار کنم؟
سهیلا
یعنی خوشم میاد تمام احکامشون تماما به نفع مرده و زن بدبخت اجازه هیچ کاری نداره درمورد همخوابی هم میگه احتیاط واجب آنست که از چهارماه بیشتر نشود یعنی مرد میتونه هرچهارماه یه بار سراغ زنش بره تازه میگه واجب نیست هرشب بهش سربزنه اینهمه سایتهای مختلف و گشتم آخر یه کلمه راجب ترک نفقه مرد حرفی زده نشده زن بدبخت تاجم میخوره میشه گناهکارکبیره و همه حق و حقوقش باطل میشه ولی مرد اگر بدون هیچ دلیلی زن و بچه رو ترک کنه و خرجشون و نده هیچکس نمیگه خرت به چند اونوقت میگن اسلام زن و مرد و برابر میدونه و دین مساواته!!!
سهیلا
یعنی خوشم میاد تمام احکامشون تماما به نفع مرده و زن بدبخت اجازه هیچ کاری نداره درمورد همخوابی هم میگه احتیاط واجب آنست که از چهارماه بیشتر نشود یعنی مرد میتونه هرچهارماه یه بار سراغ زنش بره تازه میگه واجب نیست هرشب بهش سربزنه اینهمه سایتهای مختلف و گشتم آخر یه کلمه راجب ترک نفقه مرد حرفی زده نشده زن بدبخت تاجم میخوره میشه گناهکارکبیره و همه حق و حقوقش باطل میشه ولی مرد اگر بدون هیچ دلیلی زن و بچه رو ترک کنه و خرجشون و نده هیچکس نمیگه خرت به چند اونوقت میگن اسلام زن و مرد و برابر میدونه و دین مساواته!!!
محمد
پدر زنم قبلا مردی با تقوا بوده اما چند سالیه که دین و مذهب رو کلا گذاشته کنار در حدی که به مذهب و دین توهین میکنه.
تکلیف من با زنم‌ چیه مشکلی نداره؟
رفته امد با پدر زنم‌ مشکلی نداره؟
غریبه
سلام پدر پیری دارم که در گذشته دو همسر داشته دلیل ازدواج دومش مریضی همسر اولش بوده بطوری که این بیماری به بچه هاشم ارث رسیده پدرم با همسر دومش زندگی میکرد اما از لحاظ مادی خانواده اولش کاملادر رفاه بودند البته همسر اول و دوم پدرم چند سالی باهم زندگی کردند اما بعدها همسر اول بدلیل غربت به زادگاهش بر میگرده و پس از ان پدرم هفته ای یه بار به همسر و بچه هاش سر میزد همسر اول و دوم پدرم چهل سال هووی هم بودند اما مشکلی با هم نداشتن تا اینکه همسر اول چندین سال قبل فوت شد و مادر من که همسر دوم بود از دید بچه های اون مرحومه یه جانی محسوب میشد تا زمانی که مادرشان زنده بود از ترس اینکه درباره ازدواج دوم حق به پدرم داده بشه هیچ حرف و حدیثی نبود اما بعداز فوت همسراول مشکلات بین پدر فرزندی شروع شد و مدام پدرم را به اینکه در حقشان کوتاهی کرده محکوم میکنند و پشت سر پدرم حرفهای بسیاری میزنند پدرم از شنیدن این حرفا رنجیده شده و مدام با خود میگوید من درست است بالای سرتان نبودم اما هیچوقت شما را در مضیقه قرار ندادم بهترین زندگی را برایتان مهیا کردم مگر یک پدر جز اینها وظایف دیگری دارد که من کوتاهی کرده باشم؟حالا سوال من این است ایا واقعا پدرم مقصر است ان هم با وجود اینکه همسر اولش خود محل زندگیش را تغییر داده و سوال دوم ایا فرزندان پدرم حق دارن با این گونه سخنان پدرم را در بین دوست و اشنا بی ابرو کنند؟
فری خانوم
قانون ها یکی از یکی بی خود تر و ناعادلانه تر .چرا زن نمیتواند بدون اجازه شوهرش به دیدن خانواده اش برود ؟شوهر من نمیزاره به خانه پدرم ب ای دیدار بروم و خودش هم نمی آید .چرا؟چون که از پول میخواهد در قبال این که اجازه بدهد من به خانه پدرم بروم .زیبا نیست واقعا ؟
زهرا
من وهمسرم زندگی مشترکمان راازسال۶۹شروع کردیم اوازابتداع هیچ چیزنداشت نه پول نه ماشین نه خانه .خلاصه همیشه با ومشورت وقناعت وساده زیستن من اوحال دارای ملک واموال زیادی شده امامن هیچ گونه صهمی ازدارایی های اوندارم تانداشت حساب وکتاب میکرد که فلان قسط وفلان قرض رادارم تامن چیزی نخواهم حال که دارد اصلا به روی خودش نمیاورد ومن همچننان دررنجم بابت لباس پول توجیبی یابخواهم برای خودپس اندازی یا چیزدلخواهی بخرم هرگز پولی ندارم .حال مهریه خودرامطالبه نمودم تاحداقل باگذاشتن آن دربانک مبلعی ماهانه بگیرم .امااوبااین که خیلی راحت توان پرداخت مهریه ام راداردسربازمیزند .حال تکلیف من چیست؟؟
Bahar
نامادریم خیلی کتکم میزنه
حمود
سوره نصر زیاد بخون وازشرش صدقه بده خدا ذلیلش کنه
سلام
سلام. من دوست ندارم مادرشوهرم شب ها خانه ی ما بخوابد و مادر شوهرم ناراحت است از این قضیه. حکم چیست
مینا
سلام وقت بخیر شوهرم بامن دعوا میکنه که روزه نگیرم منم توانایی روزه گرفتن رو دارم از 11 سالگی روزه میگیرم حالا من چی کار کنم
ناشناس
سلام من عروسی دختر خواهر شوهرم بدون روسری توفیلم افتادم چون داماد غریبه است من احساس گناه دارم چکار کنم
Hadis
سلام اگر زن سکس داشته باشد با... پلاستیکی در پزشک قانونی معلوم میشود؟؟؟؟ و تا چه مدت میشود تشخیص داد؟؟؟؟ و مجازات دارد برای زن و مجازاتش چیست
ناشناس
حکم رابطه جنسی در شب های قدر یا وفات چیست؟
Arta
سلام خانواده شوهر هیچ اعتقادی به ائمه ندارن تو خونشون زیاد کفرمیگن ی جورای دلم نمیخاد اصلا خونشون برم یا بیان خونم موقعی ک میان خونم عصبی میشم ولی مهربونن
نمیدونم گناهکارم که دوست ندارم زیاد رفت و امد کنن یا ن
ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
به پرداخت ملت
سداد2