مصاحبه پارسینه با عوامل تئاتر:
نمایش " شب دشنه های بلند " با کارگردانی علی شمس و هنرنمایی مارال فرجاد،سام کبودوند،مرضیه وفامهر و حدیث فرزین تا آخر شهریور اجرا خواهد شد.
۲۵ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۵:۵۹
۰
 
مصاحبه پارسینه با عوامل تئاتر:
۲۵ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۵:۵۹
نمایش " شب دشنه های بلند " با کارگردانی علی شمس و هنرنمایی مارال فرجاد،سام کبودوند،مرضیه وفامهر و حدیث فرزین تا آخر شهریور اجرا خواهد شد.