تلویزیون پارسینه اینبار به سراغ خواننده محبوب کشورمان رفته تا گفتگویی با وی داشته باشد.
۲۳ مرداد ۱۳۹۶ - ۰۹:۲۴
۰
تلویزیون پارسینه اینبار به سراغ خواننده محبوب کشورمان رفته تا گفتگویی با وی داشته باشد.