سکه ثامن
پیشنهاد پارسینه
اسلامی :
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی با بیان اینکه منتسبان اشخاص خاص مبرا نیستند گفت: عملکرد قاطع و بهنگام قوه قضائیه در دستگیری برخی متهمان فساد اقتصادی مانع از نقض حقوق شهروندی خواهد شد.
۲۶ تير ۱۳۹۶ - ۱۴:۰۹
۰
محمد مهدی اسلامی با اشاره به اقدام دستگاه قضا نسبت به دستگیری برخی متهمان مفاسد اقتصادی در روزهای اخیر گفت: قوت عمل قوه قضائیه در برخورد با دانه درشت ها اگر همراه با سرعت عمل و عاری از شائبه های سیاسی باشد، اثری جدی و پیشگیرانه خواهد داشت.

وی افزود: این یک وظیفه ذاتی برای دستگاه قضا است و طبق بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضائیه مکلف است اقدام‌ مناسب‌ برای‌ پیشگیری‌ از وقوع‌ جرم داشته باشد. در حالی که اطاله دادرسی ها و عدم انتقال این حس به مردم که دانه درشت ها مصون از تعقیب قضایی نیستند، خود جرم ساز است.

مدیر موسسه مطبوعاتی شما تصریح کرد: اطلاع رسانی مکفی رکنی از بنیان پیشگیری است. اگر قوه قضائیه بهنگام اطلاعات را به مردم ندهد، فضا برای شایعات و اطلاعات نادرست مهیا می شود. این موضوع با گسترش شبکه های اجتماعی در سالهای اخیر ابعاد تازه ای یافته و نیازمند همت مضاعف است.

اسلامی درباره تاثیر اقدام قوه قضائیه در بازداشت مفسدان اقتصادی بر افکار عمومی و باور مردم نسبت به حاکمیت یادآور شد: طبق اصل‌ ۳۶ قانون اساسی حکم باید تنها از طریق‌ دادگاه‌ صالح‌ صادر شود، اما گاهی رسانه ها خود را محق به صدور حکم می دانند که طبق اصل ۳۹ قانون اساسی این هتک‌ حرمت‌ و حیثیت متهم ممنوع‌ و موجب‌ مجازات‌ است. واقعیت آن است که اگر عملکرد قوه قضائیه به سطحی برسد که افکار عمومی را درباره مرجعیت خود اقناع کند، چنین رویه ای رواج نخواهد یافت.

وی افزود: اصل ۳۷ قانون اساسی که برخاسته از اصولی اعتقادی ما است، اصالت را به برائت می دهد، اما در شرایطی که رقابت برای کسب مخاطب با خبر رسانی ولو شایعه در شبکه های مجازی  میدان دار باشد و در کنار آن افکار عمومی نیز نسبت به امکان محاکمه دانه درشت ها باورمند نباشد، این اصل برای بسیاری از بی گناهان نیز نقض شده و حقوق شهروندی لکه دار می گردد.

اسلامی با تشکر از انتقال نسبی این احساس به افکار عمومی از سوی قوه قضائیه، افزود: انتظار آن است که رویه قوه قضائیه در برخورد با دانه درشت ها و اطلاع رسانی بهنگام ادامه یابد و به سطحی برسد که مردم خود مانع ترویج شایعات بی پایه گردند.

عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی در پایان با اشاره به برخی مطالبات غیرمنطقی و تعیین خط قرمز برای قوه قضائیه در رسیدگی به اتهامات منسوبین به اشخاص خاص از جمله رئیس جمهور گفت: رد مصونیت سیاسی برای اصحاب قدرت یکی از انگیزه های انقلاب اسلامی بوده است و کسانی که در مقابل رسیدگی قوه قضائیه جنجال سازی می کنند؛ از آرمان های انقلاب عبور کرده اند.

سکه ثامن
پــنــجــره
ارسال نظر
سکه ثامن
نمای روز
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
آخرین اخبار
سکه ثامن
کهریزک
شفا دارو
آسیا تک داخلی
شاتل 2