سکه ثامن
کشاورز اوکراینی تصویر نقشه کشورش را روی زمین پیاده کرده است، موضوعی که واکنش جالب مسافران پرواز های هوایی را به همراه داشته است.
۲۵ تير ۱۳۹۶ - ۱۲:۲۲
۰
پــنــجــره
ارسال نظر
سکه ثامن
نمای روز
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
آخرین اخبار
سکه ثامن