محسن طاهرزاده و مریم هاتف زوج هنری هستند که با نوآوری در موسیقی سنتی به خصوص دف در جهان نام موسیقی ایران را پرآوازه تر از قبل کردند.
۱۹ تير ۱۳۹۶ - ۱۵:۲۱
۱
 
دف زنی استاد محسن طاهرزاده
 
 
کار زیبای گروهی محسن طاهر زاده و مریم هاتف
 
 
 
محسن طاهرزاده و مریم هاتف زوج هنری هستند که با نوآوری در موسیقی سنتی به خصوص دف در جهان نام موسیقی ایران را پرآوازه تر از قبل کردند.
 
دف زنی استاد محسن طاهرزاده
 
 
کار زیبای گروهی محسن طاهر زاده و مریم هاتف