گزارش اختصاصی تلویزیون پارسینه؛
دوربین پارسینه به سراغ گوینده همیشه همراه رادیو رفته است تا گپی خودمانی و دیدنی با وی داشته باشد.
۱۳ تير ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۵
۰
 
 
 
گزارش اختصاصی تلویزیون پارسینه؛
۱۳ تير ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۵
دوربین پارسینه به سراغ گوینده همیشه همراه رادیو رفته است تا گپی خودمانی و دیدنی با وی داشته باشد.