يک مسير واحد، تنها انتخاب گردشگران خارجي در ايران
۳۰ فروردين ۱۳۹۰ - ۲۱:۲۵
۰
خبرگزاري ميراث فرهنگي ـ گروه گردشگري ـ با اينکه بسياري از شهرهاي ايران از پتانسيل وجاذبه هاي متنوعي برخوردارند اما تورهاي ورودي تنها از يک مسير واحد که آژانس داران تعريف کرده اند استقبال مي کنند. اين درحالي است که هيچ تعريفي از مقاصد گردشگري در ايران ارائه نشده و گردشگر ورودي با انتخاب مسيري جز آنچه وجود دارد بلاتکيف خواهد ماند چرا که برنامه ريزان بسته هاي سفر معتقدند نبود بسترسازي و ارائه خدمات به گردشگر باعث مي شود گردشگران ورودي در فرصت محدودي که دارند تنها نقاط عطف و شهرهاي تاريخي با فرهنگ توريست پذير را ببينند.

به گزارش CHN؛ گفته مي شود ضعف تبليغات در نگاه بازار تورهاي ورودي را مجاب مي کند که تنها از يک مسير استقبال کنند به طوري که با يکبار آمدن و ديدن فراموش مي کنند ايراني با جاذبه هاي متنوع نيز وجود دارد که نمي توان نديد. به طوري که ايران از لحاظ پرنده نگري در دنيا مقام اول را دارد اما از لحاظ درآمدزايي مقام آخر. اين درحالي است که به گفته کارشناسان اين صنعت عدم تعريف مسيرهاي گردشگري و نوسان توريست در ايران به پررنگ کردن ديگر مقاصد توريستي کمکي نمي کند.


محمد يزدان‌پناه، عضو انجمن دفاتر خدمات مسافرتي ايران درباره نبود بسته هاي سفر و معرفي نکردن مقاصد گردشگري در ايران گفت:ما اينقدر مهمان نداريم که بخواهيم سفره مان را رنگين کنيم.به طوري که از جمله علت هايي که باعث مي شود تورهاي متنوع در نقاط مختلف کمترديده مي شود نبود بستري مناسب و هماهنگ در شهرها است به طوري که آژانس داران امکانات موجود را مي بينند و با توجه به سرويس دهي و ارائه خدمات برنامه ريزي مي کنند و سفر براي گردشگران ورودي تعريف مي کنند.

وي با اشاره به اينکه بستر بازاريابي بين المللي در ايران دچار مشکل است و هنوز به صورت زنجيروار استراتژي مشخص و بازاريابي بين المللي وجود ندارد ادامه داد: درحال حاضر توريست ها ما را پيدا مي کنند و به دليل نبود بازاريابي بين المللي و استراتژي مشخص گردشگر ورودي باتوجه به زمان محدود مسيري را انتخاب مي کند که نقاط عطف ايران محسوب مي شود. بنابراين تا بسترسازي سيستماتيک انجام ندهيم روي بازار هدف نمي توان تبليغ کرد.

مسيرهاي جديد گردشگري نيازمند سرمايه گذاري ملي
از آنجايي که در کشورهاي همسايه به خصوص ترکيه که از حجم گردشگر بالايي برخوردار است. مسيرهاي گردشگري متفاوتي تعريف شده است به طوري که گردشگر ورودي به طور ناخودآگاه و کاملا هدفدار به انتخاب مسيرهاي موجود مي پردازد.

يزدان پناه در اين رابطه معتقد است: دروهله بايد امکانات مسير و شناسايي مخاطب بررسي شود به دنبال آن به آماده سازي توقعات و انتظارات گردشگر پاسخ داده شود. به گونه اي که قبل از طراحي برنامه سفر، پتانسيل هاي منطقه و برآورده کردن نيازهاي گردشگران کاملا سنجيده شود که اين مرحله نيازمند سرمايه گذاري ملي است. چراکه بخش خصوصي درآمدي ندارد که بخواهد سرمايه گذاري کند.

وي افزود: پيش از اين تورهاي قشم را براي گردشگران پرتغالي شروع کرديم اما با مشکلات عديده اي از نحوه پذيرايي تا خدمات و سرويس دهي رستوران و ترانسفورت گردشگران مواجه شديم. نبود بسترسازي در اين منطقه باعث لغو اين تور شد.

اين درحالي است که هنوز توري که مشتري به طراحي آن بپردازد و به صورت گروهي باشد وجود ندارد اما طراحي اختصاصي براي گردشگر انفرادي امکانپذيراست.
ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
به پرداخت ملت
سداد2