آموزش کنگ‌فو براي کارکنان خطوط هوايي هنگ‌کنگ اجباري شد
۳۰ فروردين ۱۳۹۰ - ۲۱:۲۵
۰
خبرگزاري ميراث فرهنگي ـ گردشگري ـ مقامات خطوط هوايي کنگ فو به منظور کمک به خدمه فعال در کابين خلبان در برخورد مناسب با مسافران مست، غير متعادل و يا ناتوان هاي جسمي، آموزش فنون کنگ فو را براي برخي از کارکنان اين خطوط اجباري کرد.

طبق اظهارات مقامات خطوط هوايي در هنگ کنگ کارکنان کابين خدمه از چندي پيش براي يادگيري فنون وينگ‌چون که نوعي از آموزش هاي رزمي کنگ فو محسوب مي‌شود، فراخوانده شده‌اند اما اين آموزش ها صرفا براي خدمه کابين خلبان الزامي است.

به گفته« اوا چان » ازمسئولان روابط عمومي شرکت خطوط هوايي هنگ کنگ اين تصميم از آن رو اتخاذ شده است که خطوط هوايي هنگ کنگ تقريبا در هفته با سه مورد از مسافران بدرفتاري مواجه مي شود که به نحوي سبب ايجاد مزاحمت در فعاليت خدمه مي شوند. به عنوان نمونه دو هفته پيش يکي از خدمه هواپيمايي در مسير پکن به هنگ کنگ ناگزير شد از هنرهاي رزمي خود که پيش تر آموخته بود درمواجهه با يکي از افراد بدرفتار استفاده کند.

وي گفت: «دو هفته پيش يکي از خدمه هاي زن در هواپيما ناگزير شد براي کمک به يکي از مسافران که بيمار و درعين حال به وضوح مست و سنگين وزن بود، با استفاده از آموزش هايي که ديده بود، کمک کند.»

لامپي تانگ يکي از خدمه 22 ساله که اخيرا به ناوگان خدمه هواپيمايي اين کشور پيوسته مي‌گويد:«من هرگز تصور نمي کردم که تمرين هاي کنگ فو هم بخشي از مهارت هاي لازم براي خدمه خطوط هوايي باشد. بنابراين در ابتدا بسيار متعجب شدم اما پس ازاين که برخي تمرين‌ها را آموختم اکنون علاقه زيادي به فنون وينگ چون پيدا کرده ام.»

وي يادآور شد که با توجه به اين که نمي توان پيش بيني کرد که در يک هواپيما چه رخ خواهد داد، آموزش هاي وينگ چون بسيار مفيد است زيرا حرکاتي بسيار سريع و قدرتمند دراين فنون آموزش داده مي شود و من احساس امنيت مي کنم که مي توانم از خودم درمواقع لزوم دفاع کنم.

کاترين چنگ مربي مهارت هاي رزمي وينگ چون نيز آموزش فنون رزمي را براي خدمه خطوط هوايي اقدامي ايده آل دانست و گفت:«فنون وينگ چون مي تواند در محدوده مشخصي در خطوط هوايي مرود استفاده قرار بگيرد يادگيري اين فنون کاري آسان ولي آموزش دادن آن دشواراست.»
ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
به پرداخت ملت
سداد2