عکس:پرندگان اصلاحات
۲۳ فروردين ۱۳۹۰ - ۱۷:۲۶
۰
در کیپ تاون ،آفریقای جنوبی مجرمان زندانی بوسیله نگهداری از پرندگان از عادات مجرمانه دست برداشته ورفتارشان اصلاح می شود.ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
به پرداخت ملت
سداد2