عکس: شجره نامه ادعایی خاندان سلطنتی اردن در انتساب به بنی هاشم
نظرات
ناشناس
ادعایی نیست. خیلی هم مستنده. خاندان حاکمان فعلی اردن نسل در نسل به این مشهور بوده اند که از سادات حسنی هستند و به همین دلیل سال ها، کلید دار کعبه بوده اند.
ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
به پرداخت ملت
سداد2