يک‌پنجم سال 90 رسما تعطيل است
پارسینه: 75 روز از روزهای سال جاری تعطيل است كه با تقسيم آن بر 365 روز سال مشاهده می‌‌شود كه حدود 20 درصد سال جديد شمسی تعطيل است.
۱۴ فروردين ۱۳۹۰ - ۱۲:۱۹
۰
محاسبه تعداد روزهای تعطيل در سال 1390 نشان می‌دهد كه حدود يک‌پنجم اين سال تعطيل است.

امسال 52 روز جمعه دارد و به جز آن 23 روز آن نيز تعطيل رسمی است. بر اين اساس 6 روز از تعطيلات رسمی شنبه است كه در واقع دو روز تعطيلی پشت سر هم را ايجاد می‌كند.

همچنين 2 روز از تعطيلات رسمی پنج‌شنبه است كه دو روز پشت سر هم را تعطيل می‌كند. 4 روز از تعطيلات رسمی نيز يكشنبه است كه تنها يک روز كاری شنبه بين دو روز تعطيل ايجاد می‌كند.

بر اين اساس 75 روز از روزهای سال جاری تعطيل است كه با تقسيم آن بر 365 روز سال مشاهده می‌‌شود كه حدود 20 درصد سال جديد شمسی تعطيل است.
ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
به پرداخت ملت
سداد2